Centrum Analiza Społecznych i Ekonomicznych KUL
Nazwa oferty: Badania dotyczące postawy więźniów

Opis oferty: Więziennictwo, pomoc penitencjarna

Dyscyplina: nauki socjologiczne

Koordynator dyscypliny:


Przedmiotem oferty Instytutu Nauk Socjologicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II jest przeprowadzanie

 

badań dotyczących postawy więźniów wobec pracy i perspektywy readaptacji społecznej; diagnoza potrzeb w zakresie pomocy postpenitencjarnej; diagnoza możliwości skoordynowania pomocy postpenitencjarnej ze strony Służby Więziennej, pomocy społecznej i kuratorskiej służby sądowej.

 

 

Szczegółowa oferta Instytutu Nauk o Polityce i Administracji dotycząca prowadzonych badań naukowych

lub prac rozwojowych znajduje się poniżej.