Centrum Analiza Społecznych i Ekonomicznych KUL
Nazwa oferty: Realizacja jakościowych badań rynku i opinii społecznej

Opis oferty: Badania jakościowe

Dyscyplina: nauki socjologiczne

Koordynator dyscypliny:


Przedmiotem oferty Instytutu Nauk Socjologicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II jest realizacja jakościowych badań rynku i opinii społecznej:

 

  • Badania jakościowe pozwalają na uzyskanie pogłębionej wiedzy o konsumencie. Wyjaśniają naturę zjawisk rynkowych, odkrywając rzeczywiste potrzeby konsumentów, które często przez nich samych są nieuświadamiane lub ukrywane. Pokazują pełną różnorodność postaw konsumentów wobec danej kategorii produktowej/ marki. Dostarczają wiedzy o specyfice „języka” konsumentów, którym posługują się w odniesieniu do danej kategorii produktowej/ marki.
  • Eksperci Instytutu Nauk Socjologicznych oferują badania indywidualnie dopasowane do rozwiązania konkretnego problemu marketingowego. Zwykle w takich sytuacjach oferujemy mix badawczy obejmujący badania realizowane różnymi metodami ilościowymi i jakościowymi. Projekt badawczy tego typu rozpoczyna i kończy się spotkaniem warsztatowym ze Zleceniodawcą początkowo celem lepszego zrozumienia problemu, a następnie wypracowania strategii zastosowania w praktyce wyników przeprowadzonych badań i analiz.

 

Szczegółowa oferta Instytutu Nauk Socjologicznych dotycząca prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych znajduje się poniżej.