Centrum Analiza Społecznych i Ekonomicznych KUL
Nazwa oferty: Realizacja ilościowych badań rynku i opinii społecznej

Opis oferty: Badania ilościowe

Dyscyplina: nauki socjologiczne

Koordynator dyscypliny:


Przedmiotem oferty Instytutu Nauk Socjologicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II jest realizacja ilościowych badań rynku i opinii społecznej:

 

stosowanie zaawansowanych technik analizy danych ilościowych pozwala na odkrywanie związków dwu- i wielozmiennowych pomiędzy tymi zjawiskami rynkowymi a ich psychologicznymi, społecznymi, demograficznymi i kulturowymi uwarunkowaniami. Realizowane na statystycznie reprezentatywnych próbach badawczych przy użyciu wystandaryzowanych narzędzi badawczych pozwalają na uogólnianie uzyskanych wyników na całą grupę docelową danej kategorii produktowej/ marki. Realizowane przez nas usługi to m.in. badania postaw i motywacji konsumentów, badania zachowań nabywczych i zwyczajów konsumpcji, badania segmentacyjne, badania wizerunku kategorii produktowej/ marki, badania satysfakcji klienta, badania cykliczne kondycji marki, badania skuteczności kampanii reklamowych.

 

Szczegółowa oferta Instytutu Nauk Socjologicznych dotycząca prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych znajduje się poniżej.