oferta KUL dla biznesu

Nazwa oferty: Edukacja włączająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Opis oferty: Edycje włączająca

Dyscyplina: pedagogika

Koordynator dyscypliny:
mgr Monika Prokopiak – Raczkowska
Broker Innowacji
e-mail: monikaraczkowska@kul.lublin.pl
tel. + 48 81 454 56 86Przedmiotem oferty Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II jest wykonanie usług naukowo-badawczych dotyczących

 

edukacji włączającej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Szczegółowa oferta Instytutu Pedagogiki dotycząca prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych znajduje się poniżej.