oferta KUL dla biznesu

Nazwa oferty: Wspieranie rozwoju ucznia oraz zajęcia socjoterapii

Opis oferty: Wspieranie rozwoju ucznia oraz zajęcia socjoterapii

Dyscyplina: pedagogika

Koordynator dyscypliny:
mgr Monika Prokopiak – Raczkowska
Broker Innowacji
e-mail: monikaraczkowska@kul.lublin.pl
tel. + 48 81 454 56 86


Przedmiotem oferty Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II są usługi naukowo-badawcze dotyczące wspierania rozwoju ucznia oraz zajęcia socjoterapii.

 

 

Szczegółowa oferta Instytutu Pedagogiki dotycząca prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych znajduje się poniżej.