oferta KUL dla biznesu

Nazwa oferty: Programy edukacji aksjologicznej i wychowania ku wartościom dla pierwszego etapu edukacyjnego

Opis oferty: Edukacja aksjologiczna i wychowanie ku wartościom

Dyscyplina: pedagogika

Koordynator dyscypliny:
mgr Monika Prokopiak – Raczkowska
Broker Innowacji
e-mail: monikaraczkowska@kul.lublin.pl
tel. + 48 81 454 56 86


Przedmiot oferty Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelski Jana Pawła II :

 

Programy edukacji aksjologicznej i wychowania ku wartościom dla pierwszego etapu edukacyjnego;

grupa docelowa: szkoły podstawowe w Polsce i Polskie szkoły za granicą;

 • pojęcie edukacji aksjologicznej i wychowania ku wartościom;
 • potrzeba edukacji aksjologicznej i wychowania ku wartościom na pierwszym etapie edukacyjnym;
 • funkcja edukacji aksjologicznej i wychowania ku wartościom w integralnym rozwoju osoby;
 • przykłady koncepcji programów wychowawczo-dydaktycznych (z wiedzą
  o wartościach i rozwiązaniami metodycznymi), dla trzech podstawowych struktur aksjologicznych:
 • I struktura, którą tworzy zespół wartości opisujący osobę: godność, rozumność – mądrość, wolność, odpowiedzialność, zdolność do miłości i zdolność do transcendencji;
 • II struktura, którą tworzą wartości związane z poszczególnymi warstwami rozwojowymi człowieka: biologiczną, psychologiczną, socjologiczną, kulturologiczną (kulturotwórczą), światopoglądową;
 • III struktura, mającą charakter tożsamościowy (zespół tych wartości tkwi
  w kulturze społeczności lokalnej i narodowej).

 

Szczegółowa oferta Instytutu Pedagogiki dotycząca prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych znajduje się poniżej.