oferta KUL dla biznesu

Nazwa oferty: Organizacja i przeprowadzenie wolontariatu w szkole ogólnodostępnej

Opis oferty: Wolontariat

Dyscyplina: pedagogika

Koordynator dyscypliny:
mgr Monika Prokopiak – Raczkowska
Broker Innowacji
e-mail: monikaraczkowska@kul.lublin.pl
tel. + 48 81 454 56 86


Przedmiot oferty Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelski Jana Pawła II :

 

Organizacja i przeprowadzenie wolontariatu w szkole ogólnodostępnej-

autorskie programy szkoleń dla dyrektorów, nauczycieli i uczniów:

  • podstawy prawne i zasady organizacji wolontariatu w szkole;

grupa docelowa: dyrektorzy i nauczyciele;

  • zakładanie i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza;

grupa docelowa: nauczyciele zainteresowani prowadzeniem wolontariatu w szkole;

  • trudności związane z wolontariatem w szkole;

grupa docelowa: nauczyciele zainteresowani prowadzeniem wolontariatu w szkole, prowadzący szkolne kluby wolontariatu lub inne formy wolontariatu w szkole;

  • motywowanie wolontariuszy do pracy;

grupa docelowa: nauczyciele zainteresowani prowadzeniem wolontariatu w szkole, prowadzący szkolne kluby wolontariatu lub inne formy wolontariatu w szkole;

  • jak być wolontariuszem?

grupa docelowa: uczniowie zainteresowani wolontariatem.

 

Szczegółowa oferta Instytutu Pedagogiki dotycząca prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych znajduje się poniżej.