oferta KUL dla biznesu

Nazwa oferty: Sposoby kształcenia kompetencji kluczowych w edukacji matematycznej na I etapie edukacyjnym

Opis oferty: Kompetencje kluczowe w edukacji matematycznej

Dyscyplina: pedagogika

Koordynator dyscypliny:
mgr Monika Prokopiak – Raczkowska
Broker Innowacji
e-mail: monikaraczkowska@kul.lublin.pl
tel. + 48 81 454 56 86


Przedmiotem oferty Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II są usługi eksperckie dotyczące problematyki badawczej obejmującej następujący obszar :

 

„Sposoby kształcenia kompetencji kluczowych w edukacji matematycznej na I etapie edukacyjnym”:

  • przygotowanie i publikacja opracowania pt. „Rozwijanie kompetencji kluczowych w edukacji matematycznej na I etapie edukacyjnym. Teoria i implikacje praktyczne”;
  • cykl autorskich szkoleń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej województwa lubelskiego /mogą odbywać się w ramach szkoleniowych rad pedagogicznych na terenie szkół lub w formie kursów na Uniwersytecie: kształtowanie kompetencji kluczowych w edukacji matematycznej uczniów klas młodszych szkoły podstawowe;
  • opracowanie autorskich programów szkoleniowych - tematy poszczególnych bloków:
  • kompetencje kluczowe w świetle zaleceń Rady Unii Europejskiej;

          grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej;

  • specyfika rozwoju ucznia w wieku wczesnoszkolnym jako czynnik warunkujący rozwijanie kompetencji kluczowych;

         grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej;

  • edukacja matematyczna na I etapie kształcenia jako obszar rozwijania kompetencji kluczowych – rozwiązania praktyczne;

         grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

 

Szczegółowa oferta Instytutu Prawa Kanonicznego dotycząca badań naukowych lub prac rozwojowych znajduje się poniżej.