oferta KUL dla biznesu

Nazwa oferty: Innowacje pedagogiczne i organizacyjne w szkole zarządzającej wiedzą

Opis oferty: Innowacje pedagogiczne

Dyscyplina: pedagogika

Koordynator dyscypliny:
mgr Monika Prokopiak – Raczkowska
Broker Innowacji
e-mail: monikaraczkowska@kul.lublin.pl
tel. + 48 81 454 56 86


Przedmiotem oferty Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II są usługi eksperckie dotyczące problematyki badawczej obejmującej następujący obszar :

 

”Innowacje pedagogiczne i organizacyjne w szkole zarządzającej wiedzą”:

  • innowacje jako zadanie własne szkoły i nauczyciela-identyfikacja problematyki;
  • innowacje dydaktyczne i metodyczne w zakresie przedmiotu (modułu) nauczania;
  • innowacje wychowawcze-wychowanie ku wartościom w szkole i na lekcji przedmiotowej;
  • innowacje organizacyjno-komunikacje, werbalne i niewerbalne w środowisku szkoły.

 

Szczegółowa oferta Instytutu Prawa Kanonicznego dotycząca badań naukowych lub prac rozwojowych znajduje się poniżej.