oferta KUL dla biznesu

Nazwa oferty: Postawy i zachowania społeczeństwa jako czynnik bezpieczeństwa i reprodukcji reżimów niedemokratycznych

Opis oferty: Postawy i zachowania społeczeństwa

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

Koordynator dyscypliny:


Przedmiot oferty Instytutu Nauk o Polityce i Administracji stanowią ekspertyzy, opinie , analizy dotyczące:

 

postawy i zachowania społeczeństwa jako czynnika bezpieczeństwa i reprodukcji reżimów monocentrycznych (niedemokratycznych), zachowań opozycyjnych społeczeństw w systemach niedemokratycznych (np. ingerencji rządzących w sferę prywatną, naruszania wolności i praw człowieka i obywatela, oddolnego organizowania się obywateli w sytuacji zagrożenia, tworzenia alternatywy politycznej i społecznej, … etc).

 

Szczegółowa oferta Instytutu Nauk o Polityce i Administracji dotycząca prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych znajduje się poniżej.