oferta KUL dla biznesu

Nazwa oferty: Opracowywanie autorskich programów i materiałów dydaktycznych do nauki języków obcych oraz języka polskiego jako języka obcego

Opis oferty: Materiały dydaktyczne do nauki języków obcych jak i języka polskiego jako języka obcego

Dyscyplina: literaturoznawstwo

Koordynator dyscypliny:


Przedmiotem oferty Instytutu Literaturoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II są usługi eksperckie dotyczące:

 

opracowywania autorskich programów i materiałów dydaktycznych do nauki języków obcych jak i języka polskiego jako języka obcego

 

Szczegółowa oferta Instytutu Literaturoznawstwa dotycząca prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych znajduje się poniżej.