oferta KUL dla biznesu

Nazwa oferty: Digitalizacja zbiorów, edycja cyfrowa, analiza, interpretacja, tłumaczenie lub opracowanie naukowe starodruków

Opis oferty: Dygitalizacja zbiorów, edycja cyfrowa, opracowania naukowe starodruków

Dyscyplina: literaturoznawstwo

Koordynator dyscypliny:


Przedmiotem oferty Instytutu Literaturoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II są usługi eksperckie dotyczące problematyki badawczej obejmującej następujące obszary :

 

  • digitalizację zbiorów
  • edycję cyfrową
  • analizę, interpretację, tłumaczenie lub opracowanie naukowe tekstów (starodruków, zbiorów pod kątem tematycznym, materiałów pisanych, archiwalnych)

 

Pracownicy Instytutu Literaturoznawstwa realizują szereg projektów translatorskich i edytorskich, takich jak np.: nowe tłumaczenia pism Platona, seria wydawnicza „Staropolski Dramat i Dialog Religijny”, cyfrowa edycja Archiwum Filomatów, krytyczne opracowania dzieł wszystkich Cypriana Kamila Norwida i Bolesława Prusa.

 

Szczegółowa oferta Instytutu Literaturoznawstwa dotycząca prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych znajduje się poniżej.