oferta KUL dla biznesu

Nazwa oferty: Nauki prawne opinie, ekspertyzy, analizy - szeroki zakres tematyczny

Opis oferty: Oferta Instytutu Nauk Prawnych KUL

Dyscyplina: nauki prawne

Koordynator dyscypliny:
mgr inż. Eugeniusz Hyz
Broker Komercjalizacji
e-mail: eugeniuszhyz1@kul.lublin.pl
tel. + 48 81 454 56 86

 

                                                     OFERTA WSPÓŁPRACY

 

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

 

W Instytucie Nauk Prawnych prowadzone są szerokie badania dotyczące następujących dziedzin prawa:

 • Prawa rzymskiego
 • Historii państwa i prawa
 • Filozofii prawa
 • Prawa konstytucyjnego
 • Prawa międzynarodowego i amerykańskiego
 • Systemów prawnych ochrony praw człowieka
 • Prawa unijnego
 • Prawa cywilnego
 • Prawa rodzinnego
 • Prawa handlowego
 • Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Postępowania cywilnego
 • Negocjacji i mediacji
 • Prawa administracyjnego
 • Publicznego prawa gospodarczego
 • Prawa ochrony środowiska
 • Postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego
 • Prawa finansowego
 • Prawa wyznaniowego
 • Prawa karnego
 • Prawa medycznego i medycyny sądowej
 • Postępowania karnego i kryminalistyki

 

Tematyka badawcza.

Instytut Nauk Prawnych oferuje wykonanie przez ekspertów będących pracownikami naukowymi tego Instytutu zleceń w zakresach tematycznych objętych ich specjalnością naukową. Z uwagi na dużą liczbę funkcjonujących w ramach Instytutu Nauk Prawnych katedr oferujemy usługi z niezwykle szerokim zakresem obszarów tematycznych.

Szczególnie zachęcamy do skorzystania z usług badawczych na zlecenie z zakresu m.in.:

 

 • Prawa konstytucyjnego, w tym postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym

 

 • Prawa administracyjnego, w tym publicznego prawa gospodarczego i prawa ochrony środowiska

 

 • Prawa finansowego, w tym prawa finansów publicznych, prawa podatkowego i prawa bankowego

 

 • Prawa wyznaniowego

 

 • Postępowania administracyjnego, w tym postępowania podatkowego, postępowania egzekucyjnego w administracji i postępowania przed sądami administracyjnymi

 

 • Publicznego prawa międzynarodowego, w tym praw człowieka i prawa humanitarnego

 

 • Prawa Unii Europejskiej, w tym postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

 • Prawa cywilnego, w tym prawa rzeczowego, zobowiązań, prawa rodzinnego i praw rodziny

 

 • Prywatnego prawa międzynarodowego

 

 • Prawa handlowego

 

 • Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

 

 • Postępowania cywilnego, w tym postępowania egzekucyjnego i międzynarodowego postępowania cywilnego

 

 • Prawa karnego, w tym prawa karnego skarbowego i prawa wykroczeń

 

 • Postępowania karnego, w tym postępowania w sprawach o wykroczenia, postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe

 

 • Negocjacji i mediacji

 

 

Usługi badawcze.

Wykonujemy na zlecenie podmiotów zewnętrznych usługi badacze obejmujące prawne ekspertyzy, analizy, opinie, raporty i inne badania naukowe ww. obszarach. Usługi badawcze wykonywane będą przez pracowników naukowych lub zespoły pracowników naukowych Instytutu Nauk Prawnych. Wielu z nich to znakomici zarówno teoretycy jak i praktycy prawa
w danej specjalności.

Zarówno bardzo szeroki zakres merytoryczny potencjalnych obszarów badawczych jak i duży zespół osób o wykształceniu i przygotowaniu fachowym związanym bezpośrednio
z teorią i praktyką prawa różnych specjalności stanowią niezwykle znaczące i wyróżniające atuty Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.