Centrum Analiza Społecznych i Ekonomicznych KUL
Nazwa oferty: Cyberprzestrzeń, sztuczna inteligencja, wirtualność

Opis oferty: Oferta Centrum Socjologicznych Badań nad Gospodarką i Internetem KUL

Dyscyplina: nauki socjologiczne

Koordynator dyscypliny:
mgr Monika Prokopiak-Raczkowska
Broker Innowacji
monikaraczkowska@kul.lublin.pl
tel. +48 81 454 56 86


 

OFERTA WSPÓŁPRACY CENTRUM SOCJOLOGICZNYCH BADAŃ NAD GOSPODARKĄ I INTERNETEM KUL

 

Specyfika działalności naukowej prowadzonej w Centrum Socjologicznych Badań nad Gospodarką i Internetem umożliwia realizację badań w następujących obszarach współpracy mającej charakter usług eksperckich:

 1. Sieci społeczne
 • Społeczna analiza sieci i ich optymalizacja;
 • Budowa i rozwój kapitałów na bazie sieci :
  • Społecznego;
  • Ekonomicznego;
  • Intelektualnego;
  • Kulturalnego;
  • Relacyjnego;
 • Struktury i procesy społeczne w sieci;

 

 1. Cyberprzestrzeń
 • Funkcjonowanie i optymalizacja w cyberprzestrzeni wybranych dziedzin społeczno-gospodarczych:
  • e-edukacja;
  • e-biznes;
  • e-społeczeństwo;
  • e-sprzedaż;
  • podmioty społeczne i gospodarcze w cyberprzestrzeni;
 1. Wirtualność
 • Wirtualizacja procesów społecznych i gospodarczych dotyczących:
  • e-kultury;
  • e-przedsiębiorstwa;
  • e-administracja;
  • e-społeczność lokalna;
 • Struktury hiperrzeczywiste;
 • Wizerunek i tożsamość podmiotu w rzeczywistości wirtualnej;
 1. Sztuczna inteligencja
 • Badanie oddziaływania sztucznej inteligencji na zarządzanie i organizacje;
 • Inteligentne przedsiębiorstwo 4.0;
 • Zmiany w modelach biznesowych;
 • Technologie cyfrowe i ich funkcja w procesach produkcji;
 • Strategie pozyskiwania i analizy danych cyfrowych;

 

Centrum Socjologicznych Badań nad Gospodarką i Internetem realizuje zagadnienia korelacji życia społecznego oraz  Internetu rzeczy, sztucznej inteligencji, nowej komunikacji, rynku cyfrowego, nowoczesnych technologii, jak i nowych koncepcji zarządzania, marketingu i dystrybucji.

 

Szczegółowa oferta prac badawczo-rozwojowych CSBnGiI znajduje się poniżej (do pobrania w PDF)