oferta KUL dla biznesu

Nazwa oferty: Opracowanie autorskich programów wystaw, konferencji i wydarzeń o tematyce związanej z literaturą i twórczością literacką

Opis oferty: Autorskie programy wystaw, konferencji, spotkań i wydarzeń o tematyce związanej z literaturą i twórczością literacką

Dyscyplina: literaturoznawstwo

Koordynator dyscypliny:


Przedmiotem oferty Instytutu Literaturoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II są usługi eksperckie dotyczące problematyki badawczej obejmującej

 

opracowywanie autorskich programów wystaw, konferencji, spotkań i wydarzeń o tematyce związanej z literaturą i twórczością literacką

 

Szczegółowa oferta Instytutu Literaturoznawstwa dotycząca prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych znajduje się poniżej.