Nasza wiedza - Twój biznesOferty: ostatnio dodane
Nazwa / typ ofertyKoordynator dyscyplinyDataOpcje
Opinia o innowacyjności
opinia o innowacyjności

ekonomia i finanse
mgr inż. Eugeniusz Hyz
Broker Komercjalizacji
e-mail: eugeniuszhyz1@kul.lublin.pl
tel. + 48 81 454 56 86
2020-07-20
Doradztwo w zakresie prowadzenia prowadzenia polityki rachunkowości w jednostkach gospodarczych z sektora przedsiębiorstw
usługa doradcza

ekonomia i finanse
2020-07-06
Optymalizacja działań podejmowanych w przedsiębiorstwach
usługa doradcza

ekonomia i finanse
2020-07-06
Analiza warunków rynkowych z perspektywy mikro i makrootoczenia.
analiza

ekonomia i finanse
2020-07-05
Pozyskanie finansowania ze źródeł funduszy europejskich na rozwój lub wsparcie działalności na rynkach zagranicznych
usługa ekspercka

ekonomia i finanse
2020-07-05
Usługi doradcze w zakresie umiędzynarodowienia działalności gospodarczej
usługa doradcza

ekonomia i finanse
2020-07-05
Doradztwo i consulting w zakresie negocjacji i realizacji kontraktu w handlu zagranicznym dla firm
usługa doradcza

ekonomia i finanse
2020-07-05
Mikroobserwacja koniunktury w obszarze gospodarstw domowych
ekspertyza

ekonomia i finanse
2020-07-05
Usługi eksperckie dla księgowych i biur rachunkowych
usługa ekspercka

ekonomia i finanse
2020-07-05
Doradztwo w zakresie aktualnej i przewidywanej sytuacji w gospodarce krajowej i światowej
usługa ekspercka

ekonomia i finanse
2020-07-05
Ekspertyzy w zakresie diagnozy funkcjonowania przedsiębiorstw
usługa ekspercka

ekonomia i finanse
2020-07-05