Zamówienia Reprograficzne

Biblioteka Uniwersytecka KUL realizuje zamówienia w zakresie usług reprograficznych na materiały, których nie można kopiować techniką tradycyjną.

 

Uwaga!

 

Biblioteka może odmówić usługi reprograficznej na niektóre obiekty ze zbiorów specjalnych: rękopisy, stare druki, grafiki, mapy, druki rzadkie, cenne i szczególnie chronione (np. cymelia) oraz egzemplarze w złym stanie zachowania, a także ze względu na utrudnienia techniczne (np. ściśle sklejony grzbiet, który uniemożliwia kopiowanie).

 

Zgodnie z regulaminem świadczenia usług reprograficznych Biblioteki Uniwersyteckiej  KUL, powielane mogą być tylko fragmenty opublikowanych materiałów, nie większe jednak niż l arkusz wydawniczy (22 strony).

 

WAŻNE:

Uzyskanie reprodukcji ze zbiorów specjalnych nie jest jednoznaczne z uzyskaniem zgody na jej publikację. Publikowanie reprodukcji z tych zbiorów wymaga pisemnej licencji i jest płatne. Licencji udziela Dyrekcja Biblioteki. W publikacji należy podać miejsce przechowywania oryginału i jego sygnaturę. Autor jest zobowiązany do przekazania Bibliotece Uniwersyteckiej KUL przynajmniej jednego egzemplarza publikacji (Punkt 47 Regulaminu korzystania ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL zatwierdzony w dniu 23 kwietnia 2004 r. przez Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego).

 

Termin wykonania zamówienia:

Kopie reprograficzne - 14 dni od daty zamówienia

Skanowanie i fotografia cyfrowa - do 1 miesiąca od daty zamówienia

 

Uwaga!!! Zlecone prace nie odebrane w ciągu 3 miesięcy będą niszczone!

1.Rodzaj zamówienia *
 

Proszę wybrać rodzaj usługi

 
1.1.Typ zamówienia *
 

Wybierz datę wydania

 
1.1.1.Rozdzielczość zdjęcia *
 

Proszę wybrać rozdzielczość zdjęcia

 
 Cena
 

1 zł za plik

 Cena
 

2 zł za plik

 Cena
 

3 zł za plik

1.1.2.Rozdzielczość zdjęcia *
 

Proszę wybrać rozdzielczość zdjęcia

 
 Cena
 

6 zł za plik

 Cena
 

8 zł za plik

 Cena
 

10 zł za plik

1.2.Typ zamówienia *
 

Wybierz datę wydania

 
1.2.1.Format kopii *
 

Proszę wybrać format kopii reprograficznej

 
1.2.1.1.Kolor kopii *
 

Proszę wybrać kolor kopii reprograficznej

 
 Cena
 

0,50 zł za stronę

 Cena
 

2 zł za stronę

 Cena
 

4 zł za stronę

1.2.1.2.Kolor kopii *
 

Proszę wybrać kolor kopii reprograficznej

 
 Cena
 

1 zł za stronę

 Cena
 

4 zł za stronę

 Cena
 

6 zł za stronę

1.2.2.Format kopii *
 

Proszę wybrać format kopii reprograficznej

 
1.2.2.1.Kolor kopii *
 

Proszę wybrać kolor kopii reprograficznej

 
 Cena
 

3 zł za stronę

 Cena
 

5 zł za stronę

 Cena
 

8 zł za stronę

1.2.2.2.Kolor kopii *
 

Proszę wybrać kolor kopii reprograficznej

 
 Cena
 

6 zł za stronę

 Cena
 

10 zł za stronę

 Cena
 

16 zł za stronę

1.3.Typ zamówienia *
 

Wybierz datę wydania

 
1.3.1.Format skanu *
 

Proszę wybrać format skanu

 
1.3.1.1.Tryb skanowania (rozdzielczość 150 dpi) *
 

Proszę wybrać tryb skanowania

 

 
 Cena
 

1 zł za stronę

 Cena
 

2,50 zł za stronę

1.3.1.2.Tryb skanowania (rozdzielczość 150 dpi) *
 

Proszę wybrać tryb skanowania

 

 
 Cena
 

2 zł za stronę

 Cena
 

5 zł za stronę

1.3.1.3.Tryb skanowania (rozdzielczość 150 dpi) *
 

Proszę wybrać tryb skanowania

 

 
 Cena
 

4 zł za stronę

 Cena
 

10 zł za stronę

1.3.2.Format skanu *
 

Proszę wybrać format skanu

 
1.3.2.1.Tryb skanowania (rozdzielczość 150 dpi) *
 

Proszę wybrać tryb skanowania

 

 
 Cena
 

2 zł za stronę

 Cena
 

5 zł za stronę

1.3.2.2.Tryb skanowania (rozdzielczość 150 dpi) *
 

Proszę wybrać tryb skanowania

 

 
 Cena
 

4 zł za stronę

 Cena
 

10 zł za stronę

1.3.2.3.Tryb skanowania (rozdzielczość 150 dpi) *
 

Proszę wybrać tryb skanowania

 

 
 Cena
 

8 zł za stronę

 Cena
 

20 zł za stronę

2.Czytelnia (Sekcja) *
 

Proszę wybrać właściwe

 
3.Zamawiana pozycja
 

Dane dotyczące zamawianej pozycji

 • Sygnatura *
 • Tytuł *
 • Numery stron *
4.Zamawiana pozycja (opcjonalnie)
 

Dane dotyczące zamawianej pozycji (nie wymagane)

 • Autor
 • Rok wydania
 • Tom, rocznik, numer zeszytu (dotyczy czasopism)
5.Uwagi
 
6.Koszt zamówienia
 

UWAGA: Proszę podać przybliżony koszt zamówienia mnożąc ilość zamówionych stron przez cenę jednostkową podaną wyżej.

Informacja o całkowitym koszcie zamówienia zostanie przekazana Państwu po podliczeniu przez Pracownika Biblioteki.

 
7.Płatność *
 

Proszę wybrać formę płatności


 

UWAGA: Informacja o całkowitym koszcie zamówienia zostanie przekazana Państwu po podliczeniu przez Pracownika Biblioteki.

 
7.1.Dane do faktury *
 
7.2.Dane do faktury *
 
8.Zamawiający
 

Dane osoby składającej zamówienie

 • Imię *
 • Nazwisko *
 • Telefon *
9.Adres do korespondencji (opcjonalnie)
 

Dane osoby składającej zamówienie

 
10.E-mail
 

Podanie adresu email jest konieczne w przypadku przesłania zamówienia drogą elektroniczną.

 
 Kontakt
 

W przypadku pytań prosimy o skontaktowanie się z Pracownią Konserwacji Zbiorów:

Formularz zapytania