Formularz zgłoszenia artykułu

 

W celu zgłoszenia artykułu do publikacji w czasopiśmie "Kościół i Prawo" prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

 

Pola oznaczone symbolem " * " są obowiązkowe.

 1. Dane autora artykułu w języku polskim:
 • Imię *
 • Nazwisko *
 • Instytucja/afiliacja (Nazwa Uczelni) *
 • Instytucja/afiliacja (Wydział) *
 • Adres służbowy, wraz z kodem *
 • Adres e-mail *
 2. Dane autora artykułu w języku angielskim:
 • Imię *
 • Nazwisko *
 • Instytucja/afiliacja (Nazwa Uczelni) *
 • Instytucja/afiliacja (Wydział) *
 • Adres służbowy, wraz z kodem *
 • Adres e-mail *
 Stopień naukowy: *
 
 Dane kontaktowe:
 

Podane w tym miejscu informacje zostaną wykorzystane na potrzeby czasopisma i nie zostaną udostępnione żadnej innej osobie, ani w żadnym innym celu.

 • Pełny adres pocztowy, wraz z kodem *
 • Numer telefonu *
 3. Współautorzy artykułu *
 

Jeżeli autorów pracy jest więcej niż jeden, dla każdego Współautora należy podać następujące informacje (w polu poniżej, w oddzielnych liniach): imię, nazwisko, stopień naukowy, afiliacja:

 • • Współautor artykułu:

 • • Współautor artykułu:

 Wkład współautora:
 

Jeżeli w powstanie publikacji zaangażowanych było więcej niż jeden autor, należy podać wkład procentowy każdego współautora.

 

Należy podać wartość liczbową, bez znaku procent (%).

 • Wkład współautora: *
 • Wkład współautora: *
 4. Rodzaj artykułu: *
 
 5. Tytuł artykułu i słowa kluczowe w języku polskim: *
 • • Tytuł artykułu:

 • • Słowa kluczowe (maksymalnie 5)

 6. Tytuł artykułu i słowa kluczowe w języku angielskim: *
 • • Tytuł artykułu:

 • • Słowa kluczowe (maksymalnie 5)

 7. Streszczenie w języku polskim:
 

Do 2000 znaków ze spacjami.

 
 8. Streszczenie w języku angielskim: *
 

Do 2000 znaków ze spacjami.

 
 9. Prosimy o dołączenie pliku z artykułem. *
 
 10. Prosimy o załączenie skanu podpisanego oświadczenia autora pracy. *
 

Oświadczenie autora pracy dostępne jest tutaj.

 
 W przypadku problemów z wypełnieniem formularza prosimy o kontakt pod adresem kip@kul.pl
 

 

Prześlij artykuł klikając przycisk "Zapisz".