Formularz recenzji

 

Formularz ten przeznaczony jest tylko dla Recenzentów.

 

Podane informacje zostaną użyte tylko i wyłącznie przez Komitet Redakcyjny i nie będą widoczne dla Autora artykułu.

 

Pola oznaczone symbolem " * " są obowiązkowe.

 Dane recenzenta:
 • Imię *
 • Nazwisko *
 • Instytucja/afiliacja (Nazwa Uczelni) *
 • Instytucja/afiliacja (Wydział) *
 • Adres e-mail *
 1. Proszę podać tytuł recenzowanego artykułu. *
 
 2. Proszę nanieść ocenę pracy według niżej wymienionych kryteriów:
 Oryginalność pracy *
 
 Zgodność tytułu z treścią *
 
 Metody i cel pracy *
 
 Terminologia *
 
 Styl pracy *
 
 Piśmiennictwo *
 
 3. Rekomendacje:
  NIETAK
 • akceptuję pracę bez korekty *
 • akceptuję pracę po małej korekcie *
 • akceptuję pracę po znaczącej korekcie, po uwzględnieniu uwag Recenzenta *
 • nie akceptuję pracy w obecnej formie, ale proponuję przedłożenie poprawionej pracy i ponowną recenzję *
 • nie akceptuję pracy *
 4. Jeśli nie jest Pan/Pani w stanie ocenić wszystkich części pracy, proszę wskazać rozdziały, które powinny zostać poddane ocenie innego Recenzenta. *
 
 5. UWAGI i krótkie uzasadnienie pisemne oceny recenzowanej pracy: *
 
 W przypadku problemów z wypełnieniem formularza prosimy o kontakt pod adresem kip@kul.pl
 

 

Prześlij recenzję klikając przycisk "Zapisz".