Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Sekretariat Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Wydział:Pion Administracyjny
Telefon:445-4989
Sala:HS-112 (Kampus Konstantynów » Hala Sportowa » piętro 1)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Sekretariat Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
ul. ul. Konstantynów 1
20-718 Lublin