dr hab. Wojciech Zygmunt

Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Matematyki i Informatyki
Katedra Teorii Funkcji Rzeczywistych

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.