Logika formalna z elementami semiotyki II (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Anna Karczewska
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski