dr Magdalena Szubielska - Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego