Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - leksyka i konwersacja (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Nina Klekot
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:00000-04-0407CWI0000
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
?
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Literatura podstawowa i uzupełniająca
?
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2019-05-13poniedziałekGG-26 12:30 - 14:10
2019-05-20poniedziałekGG-26 12:30 - 14:10
2019-05-27poniedziałekGG-26 12:30 - 14:10
2019-06-03poniedziałekGG-26 12:30 - 14:10
2019-06-10poniedziałekGG-26 12:30 - 14:10