Ks. dr hab. Piotr Stanisz prof. KUL - Przygotowanie pracy magisterskiej