dr Michał Zawiślak - Przygotowanie pracy magisterskiej