dr hab. Maciej Jońca prof. KUL - Przygotowanie pracy magisterskiej