dr hab. Robert Trypuz - Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego