Inżynieria ontologii - kurs zaawansowany (ćwiczenia) - 2016/2017

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Robert Trypuz
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:00000-0300-0301CWI0000
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów: Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
?
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Literatura podstawowa i uzupełniająca
?
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2017-04-19środaGG-236 10:50 - 12:30
2017-04-26środaGG-236 10:50 - 12:30
2017-05-10środaGG-236 10:50 - 12:30
2017-05-17środaGG-236 10:50 - 12:30
2017-05-24środaGG-236 10:50 - 12:30
2017-05-31środaGG-236 10:50 - 12:30
2017-06-07środaGG-236 10:50 - 12:30
2017-06-14środaGG-236 10:50 - 12:30