Psychologia ogólna - ćwiczenia
Kod ECTS: 14400-XXXX-0105CWI0058

Kod ECTS: DZIEDZINA-KIERUNEK-PRZEDMIOT

DZIEDZINA [14400]
Pierwszy człon: początkowe 3 cyfry (144) oznaczają klasyfikację dziedziny wiedzy wg "Listy kodów dziedzin", obowiązującej w programie SOCRATES/ERASMUS
W tym przypadku jest to: Nauki społeczne - Psychologia i nauki o zachowaniu

czwarta (0) dotyczy subdyscypliny (dotychczas nieustalone metody kodowania)

piąta: (0) stopień zaawansowania przedmiotu (skala).

KIERUNEK [XXXX]
Następne cztery cyfry (XXXX) identyfikują jednostkę organizującą zajęcia z czego dwie pierwsze mówią o wydziale, kolejne dwie o kierunku i toku studiów w ramach tego wydziału

PRZEDMIOT [0105CWI0058]
Trzeci człon: cztery pierwsze cyfry (0105) zawierają informacje o jednostce przygotowującej zajęcia.
W tym przypadku Wydział Teologii - Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej

Trzy litery (CWI) oznaczają rodzaj zajęć: ćwiczenia

Końcowe cztery cyfry (0058) są numerem przedmiotu oznaczanym przez Dział Kształcenia w skali Instytutu/Sekcji.