Malarstwo i rzeźba - ćwiczenia
Kod ECTS: 03100-XXXX-1003CWI0068

Kod ECTS: DZIEDZINA-KIERUNEK-PRZEDMIOT

DZIEDZINA [03100]
Pierwszy człon: początkowe 3 cyfry (031) oznaczają klasyfikację dziedziny wiedzy wg "Listy kodów dziedzin", obowiązującej w programie SOCRATES/ERASMUS
W tym przypadku jest to: Sztuka i projektowanie - Sztuki piękne (malarstwo, rzeźba, grafika)

czwarta (0) dotyczy subdyscypliny (dotychczas nieustalone metody kodowania)

piąta: (0) stopień zaawansowania przedmiotu (skala).

KIERUNEK [XXXX]
Następne cztery cyfry (XXXX) identyfikują jednostkę organizującą zajęcia z czego dwie pierwsze mówią o wydziale, kolejne dwie o kierunku i toku studiów w ramach tego wydziału

PRZEDMIOT [1003CWI0068]
Trzeci człon: cztery pierwsze cyfry (1003) zawierają informacje o jednostce przygotowującej zajęcia.
W tym przypadku Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu

Trzy litery (CWI) oznaczają rodzaj zajęć: ćwiczenia

Końcowe cztery cyfry (0068) są numerem przedmiotu oznaczanym przez Dział Kształcenia w skali Instytutu/Sekcji.