Reklama (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Filia WNS w Stalowej Woli - Ekonomia
Kod ECTS:15300-XXXX-WYK0027
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Tylko dla studentów ekonomii.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Reklama i promocja- podstawowe pojęcia. Promocja a wizerunek marki. Działania z zakresu promocji. Planowanie działań promocyjnych. Wskaźniki mediowe. Zachowania konsumentów. Badania przekazu reklamowego. Media reklamowe. Planowanie kampanii reklamowych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
-
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Altkorn J., Strategia marki, PWE. Warszawa 1999,
2. Budzyński W., Reklama. Techniki skutecznej perswazji. Poltext. Warszawa 1999,
3. Channon Ch., Reklama w : Podręcznik marketingu, pod red. M.J. Thomasa, PWN, Warszawa,
4. Czarnecki A., Korsak R., Planowanie mediów w kampaniach reklamowych, PWE, Warszawa 2001,
5. Czubała A., Dystrybucja produktów, PWE Warszawa 2001,
6. Domański T., Skuteczna reklama i promocja, Potext, Warszawa 2003,
7. Etyka biznesu, pod red. J. Dietla, W. Gasparkiego, PWN, Warszawa 1997,
8. Garbarski I., Zrozumieć nabywcę, PWE, Warszawa 1994,
9. Jachnis A., Terelak J.F. Psychologia konsumenta i reklamy, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1998,
10. Krall J. , Promocja sprzedaży, czyli jak sprzedawać więcej, Business Press, Warszawa 2003,
11. Krall J. ,Reklama, PWE, Warszawa 2000,
12. Kotler P., Marketing. analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Gebethner i Ska, Warszawa 1994,

12. Kotler P., Marketing. analiza , planowanie, wdrażanie i kontrola. Gebethner i Ska, Warszawa 1994,
13.