Psychologia ogólna (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej
Kod ECTS:14400-XXXX-0105CWI0058
Kierunek studiów: Teologia kurs A (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
unkcjonowanie osobowości w sytuacjach trudnych, Motywacja, Klasyfikacja potrzeb ludzkich.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
-
Literatura podstawowa i uzupełniająca
J. Bielecki, Wybrane zagadnienia psychologii, Warszawa 1986; Z. Chlewiński, Dojrzałość, Osobowość, sumienie, religijność, Poznań 1991; M. Grzywak-Kaczyńska, Psychologia dla każdego, Warszawa 1970; E. Hilgard, Wprowadzenie do psychologii, Warszawa 1972; J. Kozielecki, Psychologiczne koncepcje człowieka, Warszawa 1980; A. Maslow, Osobowość i motywacja, Warszawa 1990; T. Nowacki, Zarys psychologii, Warszawa 1981; J. Pastuszka, Psychologia ogólna, t. 2, Lublin 1991; Z. Płużek, Psychologia pastoralna, Kraków 1994; W. Szewczuk, Psychologia, Warszawa 1966; W. Szewczyk, Rozumieć siebie i innych. Zarys psychologii, Tarnów 1994.