Wydział Nauk Humanistycznych
Językoznawstwo (stacjonarne doktoranckie)
Rok akademicki  2017/2018


Rok I

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykład obowiązkowy
1Etyka pracownika naukowego (wykład)E/2 15 dr Małgorzata Borkowska-Nowak
Seminarium
1Dawne i nowe w języku (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka
2Językoznawstwo (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Henryk Duda
3Językoznawstwo (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
4Językoznawstwo historyczne (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik
5Językoznawstwo kognitywne (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska
6Językoznawstwo kontrastywne polsko-romańskie (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Janusz Bień
7Językoznawstwo stosowane (akwizycja i dydaktyka języków) (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska
8Językoznawstwo teoretyczne i stosowane (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
9Kierunki we współczesnej składni generatywnej (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Anna Bondaruk
10Komunikacja interkulturowa w przekładzie (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst
11Morfologia (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Maria Bloch-Trojnar
Konwersatorium
1Akwizycja J1 przez dzieci a akwizycja J2 przez dorosłych. Podobieństwa czy różnice? (konwersatorium)Z/4 60 prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska
2Kulturowe aspekty przekładu (konwersatorium)Z/4 60 dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst
3Morfologia czasownika - ląd nieznany (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Malicka-Kleparska
4Podstawy metodologiczne badań językoznawczych (konwersatorium)Z/4 60 dr Natalia Sosnowska
5Struktura rzeczownika. Semantyka i morfologia (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Malicka-Kleparska
6Wybrane aspekty lingwistyki kognitywnej i lingwistyki dyskursu (konwersatorium)Z/4 60 dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska
Zajęcia do wyboru
1Dydaktyka uniwersytecka (konwersatorium)E/3 30 dr Magdalena Marzec-Jóźwicka
2Ideologie i doktryny społeczno-polityczne w XX wieku (wykład)E/3 30 dr hab. Mieczysław Ryba
3Inspiracje biblijne w literaturach wschodniosłowiańskich (wykład)E/3 30 dr hab. Beata Siwek
4Jedność i różnorodność francuskiego oświecenia (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
5Kain, Judasz, Salome i inni. Biblia w literaturze i sztuce (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kufel
6Metodologia użycia technologii informacyjnej w badaniach humanistycznych i procesie dydaktycznym (konwersatorium)E/3 30 dr Agnieszka Karczewska
7Nauki dające poznać historię (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Henryk Wąsowicz
8Od korespondencji sztuk do intermedialności (wykład)E/3 30 dr hab. Agata Seweryn
9Polszczyzna w rodzinie języków słowiańskich (wykład)E/3 30 Zawieszone
10Prasa społeczno-religijna w Polsce w okresie międzywojennym (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak
11Przygotowanie do prowadzenia zajęć na uniwersytecie (konwersatorium)E/3 30 dr hab. Alicja Puszka
12Strategie poezji współczesnej (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
13Sztuka kompilacji w piśmiennictwie epok dawnych (wykład)E/3 30 dr hab. Wiesław Pawlak
14Theoretical problems in moephological analysis (wykład)E/3 30 dr hab. Maria Bloch-Trojnar
15Ustna odmiana ogólnego języka polskiego (wykład)E/3 30 dr Cecylia Galilej
16Utopie w historii, literaturze i mediach (wykład)E/3 30 dr hab. Barbara Klonowska
17Wojny, bitwy i wodzowie w średniowiecznych narracjach (wykład)E/3 30 dr hab. Jan Ptak
18Współczesne teorie tragizmu (wykład)E/3 30 dr hab. Andrzej Tyszczyk
19Z kręgu antropologii sztuki. Cielesność idealna - decorum czy realizm cz. II (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Urszula Mazurczak
20Źródła i metody badań historyka dziejów XX wieku (wykład)E/3 30 dr hab. Sabina Bober
21Źródłoznawstwo chronologiczne cz. II (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Henryk Wąsowicz
Praktyki zawodowe
1Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 90 Brak obsady

Rok II

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Seminarium
1Dawne i nowe w języku (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka
2Językoznawstwo (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Henryk Duda
3Językoznawstwo (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
4Językoznawstwo historyczne (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik
5Językoznawstwo kognitywne (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska
6Językoznawstwo kontrastywne polsko-romańskie (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Janusz Bień
7Językoznawstwo stosowane (akwizycja i dydaktyka języków) (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska
8Językoznawstwo teoretyczne i stosowane (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
9Kierunki we współczesnej składni generatywnej (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Anna Bondaruk
10Komunikacja interkulturowa w przekładzie (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst
11Morfologia (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Maria Bloch-Trojnar
Konwersatorium
1Akwizycja J1 przez dzieci a akwizycja J2 przez dorosłych. Podobieństwa czy różnice? (konwersatorium)Z/4 60 prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska
2Językoznawstwo diachroniczne (konwersatorium)Z/4 60 dr hab. Zygmunt Gałecki
3Kulturowe aspekty przekładu (konwersatorium)Z/4 60 dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst
4Morfologia czasownika - ląd nieznany (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Malicka-Kleparska
5Struktura rzeczownika. Semantyka i morfologia (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Malicka-Kleparska
6Wybrane aspekty lingwistyki kognitywnej i lingwistyki dyskursu (konwersatorium)Z/4 60 dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska
Zajęcia do wyboru
1Dydaktyka uniwersytecka (konwersatorium)E/3 30 dr Magdalena Marzec-Jóźwicka
2Ideologie i doktryny społeczno-polityczne w XX wieku (wykład)E/3 30 dr hab. Mieczysław Ryba
3Inspiracje biblijne w literaturach wschodniosłowiańskich (wykład)E/3 30 dr hab. Beata Siwek
4Jedność i różnorodność francuskiego oświecenia (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
5Kain, Judasz, Salome i inni. Biblia w literaturze i sztuce (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kufel
6Metodologia użycia technologii informacyjnej w badaniach humanistycznych i procesie dydaktycznym (konwersatorium)E/3 30 dr Agnieszka Karczewska
7Nauki dające poznać historię (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Henryk Wąsowicz
8Od korespondencji sztuk do intermedialności (wykład)E/3 30 dr hab. Agata Seweryn
9Polszczyzna w rodzinie języków słowiańskich (wykład)E/3 30 Zawieszone
10Prasa społeczno-religijna w Polsce w okresie międzywojennym (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak
11Przygotowanie do prowadzenia zajęć na uniwersytecie (konwersatorium)E/3 30 dr hab. Alicja Puszka
12Strategie poezji współczesnej (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
13Sztuka kompilacji w piśmiennictwie epok dawnych (wykład)E/3 30 dr hab. Wiesław Pawlak
14Theoretical problems in moephological analysis (wykład)E/3 30 dr hab. Maria Bloch-Trojnar
15Ustna odmiana ogólnego języka polskiego (wykład)E/3 30 dr Cecylia Galilej
16Utopie w historii, literaturze i mediach (wykład)E/3 30 dr hab. Barbara Klonowska
17Wojny, bitwy i wodzowie w średniowiecznych narracjach (wykład)E/3 30 dr hab. Jan Ptak
18Współczesne teorie tragizmu (wykład)E/3 30 dr hab. Andrzej Tyszczyk
19Z kręgu antropologii sztuki. Cielesność idealna - decorum czy realizm cz. II (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Urszula Mazurczak
20Źródła i metody badań historyka dziejów XX wieku (wykład)E/3 30 dr hab. Sabina Bober
21Źródłoznawstwo chronologiczne cz. II (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Henryk Wąsowicz
Praktyki zawodowe
1Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 90 Brak obsady

Rok III

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Seminarium
1Dawne i nowe w języku (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka
2Językoznawstwo (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Henryk Duda
3Językoznawstwo (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
4Językoznawstwo historyczne (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik
5Językoznawstwo kognitywne (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska
6Językoznawstwo kontrastywne polsko-romańskie (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Janusz Bień
7Językoznawstwo stosowane (akwizycja i dydaktyka języków) (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska
8Językoznawstwo teoretyczne i stosowane (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
9Kierunki we współczesnej składni generatywnej (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Anna Bondaruk
10Komunikacja interkulturowa w przekładzie (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst
11Morfologia (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Maria Bloch-Trojnar
Konwersatorium
1Akwizycja J1 przez dzieci a akwizycja J2 przez dorosłych. Podobieństwa czy różnice? (konwersatorium)Z/4 60 prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska
2Językoznawstwo synchroniczne (konwersatorium)Z/4 60 Zawieszone
3Kulturowe aspekty przekładu (konwersatorium)Z/4 60 dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst
4Morfologia czasownika - ląd nieznany (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Malicka-Kleparska
5Struktura rzeczownika. Semantyka i morfologia (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Malicka-Kleparska
6Wybrane aspekty lingwistyki kognitywnej i lingwistyki dyskursu (konwersatorium)Z/4 60 dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska
Zajęcia do wyboru
1Dydaktyka uniwersytecka (konwersatorium)E/3 30 dr Magdalena Marzec-Jóźwicka
2Ideologie i doktryny społeczno-polityczne w XX wieku (wykład)E/3 30 dr hab. Mieczysław Ryba
3Inspiracje biblijne w literaturach wschodniosłowiańskich (wykład)E/3 30 dr hab. Beata Siwek
4Jedność i różnorodność francuskiego oświecenia (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
5Kain, Judasz, Salome i inni. Biblia w literaturze i sztuce (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kufel
6Metodologia użycia technologii informacyjnej w badaniach humanistycznych i procesie dydaktycznym (konwersatorium)E/3 30 dr Agnieszka Karczewska
7Nauki dające poznać historię (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Henryk Wąsowicz
8Od korespondencji sztuk do intermedialności (wykład)E/3 30 dr hab. Agata Seweryn
9Polszczyzna w rodzinie języków słowiańskich (wykład)E/3 30 Zawieszone
10Prasa społeczno-religijna w Polsce w okresie międzywojennym (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak
11Przygotowanie do prowadzenia zajęć na uniwersytecie (konwersatorium)E/3 30 dr hab. Alicja Puszka
12Strategie poezji współczesnej (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
13Sztuka kompilacji w piśmiennictwie epok dawnych (wykład)E/3 30 dr hab. Wiesław Pawlak
14Theoretical problems in moephological analysis (wykład)E/3 30 dr hab. Maria Bloch-Trojnar
15Ustna odmiana ogólnego języka polskiego (wykład)E/3 30 dr Cecylia Galilej
16Utopie w historii, literaturze i mediach (wykład)E/3 30 dr hab. Barbara Klonowska
17Wojny, bitwy i wodzowie w średniowiecznych narracjach (wykład)E/3 30 dr hab. Jan Ptak
18Współczesne teorie tragizmu (wykład)E/3 30 dr hab. Andrzej Tyszczyk
19Z kręgu antropologii sztuki. Cielesność idealna - decorum czy realizm cz. II (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Urszula Mazurczak
20Źródła i metody badań historyka dziejów XX wieku (wykład)E/3 30 dr hab. Sabina Bober
21Źródłoznawstwo chronologiczne cz. II (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Henryk Wąsowicz
22Adventures of an East Central European in the Wonderland of Contemporary Humanities (wykład)Zbo/2 30 Zawieszone
23Composers and totalitarian regimes: Prokofiev, Shostakovich, Strauss and Furtwaengler (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Mirosław Filipowicz
24Intercultural Communication (wykład)Zbo/2 30 dr Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
25Literacy and Orality: New Approaches to the Study of Popular Culture in the Middle Ages and Early Modern Period (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Kras
26Poland and Britain: links and parallels i early modern period (wykład)Zbo/2 30 prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
27Some cases of poetry in the past and the nowadays (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Wacław Pyczek
28Towards modern sculpture. From Rodin to the 1960s (wykład)Zbo/2 30 Zawieszone
Praktyki zawodowe
1Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 90 Brak obsady

Rok IV

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Seminarium
1Dawne i nowe w języku (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka
2Językoznawstwo (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Henryk Duda
3Językoznawstwo (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
4Językoznawstwo historyczne (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik
5Językoznawstwo kognitywne (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska
6Językoznawstwo kontrastywne polsko-romańskie (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Janusz Bień
7Językoznawstwo stosowane (akwizycja i dydaktyka języków) (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska
8Językoznawstwo teoretyczne i stosowane (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
9Kierunki we współczesnej składni generatywnej (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Anna Bondaruk
10Komunikacja interkulturowa w przekładzie (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst
11Morfologia (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Maria Bloch-Trojnar
Konwersatorium
1Akwizycja J1 przez dzieci a akwizycja J2 przez dorosłych. Podobieństwa czy różnice? (konwersatorium)Z/4 60 prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska
2Kulturowe aspekty przekładu (konwersatorium)Z/4 60 dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst
3Morfologia czasownika - ląd nieznany (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Malicka-Kleparska
4Struktura rzeczownika. Semantyka i morfologia (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Malicka-Kleparska
5Współczesne koncepcje językoznawcze (konwersatorium)Z/4 60 dr Anna Czapla
6Wybrane aspekty lingwistyki kognitywnej i lingwistyki dyskursu (konwersatorium)Z/4 60 dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska
Praktyki zawodowe
1Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 90 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze