Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Niderlandzka (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Logika (wykład)E/1 15 dr Piotr Lipski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/5 30 dr Magdalena Lipnicka
2Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/5 30 dr Magdalena Lipnicka
3Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - konwersacja i wymowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 mgr Beata Popławska
4Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - konwersacja i wymowa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 mgr Beata Popławska
5Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - pisanie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 mgr Piotr Pojnar
6Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - pisanie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 mgr Piotr Pojnar
7Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - słownictwo (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 dr Joanna Włodarczyk-Kaziród
8Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - słownictwo (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 dr Joanna Włodarczyk-Kaziród
9Logika (ćwiczenia)Z/1 15 mgr Krzysztof Flis
Konwersatoria obowiązkowe
1Wstęp do językoznawstwa (konwersatorium)Zbo/3 30 dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
2Wstęp do kulturoznawstwa niderlandzkiego (konwersatorium)Zbo/3 30 dr Magdalena Lipnicka
3Wstęp do literaturoznawstwa (konwersatorium)Zbo/3 30 dr hab. Ireneusz Piekarski
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 85) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 87) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 80) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
5Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 60) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
6Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 63) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
7Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 54) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
8Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 18) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
9Wychowanie fizyczne - pływanie kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Iwona Szyłejko
10Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 78) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
11Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 55) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
12Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 33) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
13Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 51) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze