Wydział Nauk Społecznych
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Elementy socjologii (wykład)E/4 30 dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL
2Etyka (wykład)E/2 30 dr Wojciech Lewandowski
3Główne nurty w literaturze światowej (wykład)E/4 30 prof. dr hab. Jacek Dąbała
4Historia mediów (wykład)E/3 30 Ks. dr Marek Pytko
5Propedeutyka prawa (wykład)E/4 30 dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
6Teorie gatunków dziennikarskich (wykład)E/3 30 dr hab. Dariusz Wadowski
7Współczesne systemy polityczne (wykład)E/4 30 dr hab. Wojciech Gizicki, prof. KUL
8Elementy socjologii (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Małgorzata Sławek-Czochra
9Elementy socjologii (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Małgorzata Sławek-Czochra
10Elementy socjologii (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Małgorzata Sławek-Czochra
11Główne nurty w literaturze światowej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
12Główne nurty w literaturze światowej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
13Główne nurty w literaturze światowej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
14Media i procesy globalizacji (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr Joanna Szegda
15Media i procesy globalizacji (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 dr Joanna Szegda
16Media i procesy globalizacji (konwersatorium - Grupa: 3) Z/3 30 dr Joanna Szegda
17Propedeutyka prawa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
18Propedeutyka prawa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
19Propedeutyka prawa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
20Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Wojciech Wciseł
21Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr Wojciech Wciseł
22Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 dr Wojciech Wciseł
23Współczesne systemy polityczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Marcin Superczyński
24Współczesne systemy polityczne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Marcin Superczyński
25Współczesne systemy polityczne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 mgr Marcin Superczyński
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 85) Zbo/0 30 Brak obsady
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 Brak obsady
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 15) Zbo/0 30 Brak obsady
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 30) Zbo/0 30 Brak obsady
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 55) Zbo/0 30 Brak obsady
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 58) Zbo/0 30 Brak obsady
7Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 73) Zbo/0 30 Brak obsady
8Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 80) Zbo/0 30 Brak obsady
9Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 Brak obsady
10Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 26) Zbo/0 30 Brak obsady
11Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 37) Zbo/0 30 Brak obsady
12Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 60) Zbo/0 30 Brak obsady
13Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 69) Zbo/0 30 Brak obsady
14Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 Brak obsady
15Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 50) Zbo/0 30 Brak obsady
16Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 21) Zbo/0 30 Brak obsady
17Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 47) Zbo/0 30 Brak obsady
18Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 64) Zbo/0 30 Brak obsady
19Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 16) Zbo/0 30 Brak obsady
20Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 25) Zbo/0 30 Brak obsady
21Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 68) Zbo/0 30 Brak obsady
22Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 18) Zbo/0 30 Brak obsady
23Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 36) Zbo/0 30 Brak obsady
24Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 71) Zbo/0 30 Brak obsady
25Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 14) Zbo/0 30 Brak obsady
26Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 28) Zbo/0 30 Brak obsady
27Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 78) Zbo/0 30 Brak obsady
28Wychowanie fizyczne - szachy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
29Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 Brak obsady
30Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 39) Zbo/0 30 Brak obsady
31Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 48) Zbo/0 30 Brak obsady
32Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 61) Zbo/0 30 Brak obsady
33Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 Brak obsady
34Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 22) Zbo/0 30 Brak obsady
35Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 51) Zbo/0 30 Brak obsady
36Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 65) Zbo/0 30 Brak obsady
37Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 70) Zbo/0 30 Brak obsady
38Wychowanie fizyczne - trójbój siłowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze