Wydział Nauk Społecznych
Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Logika (wykład)E/2 15 dr Piotr Lipski
2Marketing (wykład)E/6 30 dr hab. Paweł Marzec, prof. KUL
3Podstawy zarządzania (wykład)E/6 30 dr Agnieszka Marek
4Mikroekonomia (wykład)E/6 30 dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk
5Zachowania organizacyjne (wykład)Z/4 30 dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL
6Matematyka (wykład)Z/5 30 dr Joanna Niewiadoma
7Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Brak obsady
8Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Brak obsady
9Logika (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 Brak obsady
10Marketing (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Grzegorz Wesołowski
11Marketing (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Grzegorz Wesołowski
12Marketing (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Grzegorz Wesołowski
13Podstawy zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Agnieszka Marek
14Podstawy zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Agnieszka Marek
15Podstawy zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Agnieszka Marek
16Mikroekonomia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk
17Mikroekonomia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk
18Mikroekonomia (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk
19Zachowania organizacyjne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Brak obsady
20Zachowania organizacyjne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Brak obsady
21Zachowania organizacyjne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 Brak obsady
22Matematyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Joanna Niewiadoma
23Matematyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Joanna Niewiadoma
24Matematyka (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Joanna Niewiadoma
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 85) Zbo/0 30 Brak obsady
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 87) Zbo/0 30 Brak obsady
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 Brak obsady
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 24) Zbo/0 30 Brak obsady
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 40) Zbo/0 30 Brak obsady
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 62) Zbo/0 30 Brak obsady
7Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 76) Zbo/0 30 Brak obsady
8Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 Brak obsady
9Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 20) Zbo/0 30 Brak obsady
10Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 41) Zbo/0 30 Brak obsady
11Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 60) Zbo/0 30 Brak obsady
12Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 74) Zbo/0 30 Brak obsady
13Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 Brak obsady
14Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 50) Zbo/0 30 Brak obsady
15Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 21) Zbo/0 30 Brak obsady
16Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 53) Zbo/0 30 Brak obsady
17Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
18Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 16) Zbo/0 30 Brak obsady
19Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 59) Zbo/0 30 Brak obsady
20Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 77) Zbo/0 30 Brak obsady
21Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
22Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 57) Zbo/0 30 Brak obsady
23Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 75) Zbo/0 30 Brak obsady
24Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 28) Zbo/0 30 Brak obsady
25Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 23) Zbo/0 30 Brak obsady
26Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 39) Zbo/0 30 Brak obsady
27Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 61) Zbo/0 30 Brak obsady
28Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 Brak obsady
29Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 Brak obsady
30Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 22) Zbo/0 30 Brak obsady
31Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 33) Zbo/0 30 Brak obsady
32Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 54) Zbo/0 30 Brak obsady
33Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 70) Zbo/0 30 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze