Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Logika (wykład)E/1 15 Ks. dr Robert Kublikowski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 Ks. dr Robert Kublikowski
2Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 Ks. dr Robert Kublikowski
3Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Paulina Mazurkiewicz
4Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Paulina Mazurkiewicz
5Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Paulina Mazurkiewicz
6Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka z elementami tłumaczenia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL
7Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka z elementami tłumaczenia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL
8Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka z elementami tłumaczenia (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL
9Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka zdania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Paulina Mazurkiewicz
10Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka zdania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Paulina Mazurkiewicz
11Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka zdania (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Paulina Mazurkiewicz
12Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Julien Thibaud
13Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Julien Thibaud
14Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Julien Thibaud
15Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Laurent Muller
16Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Laurent Muller
17Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Laurent Muller
18Praktyczna nauka języka francuskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Laurent Muller
19Praktyczna nauka języka francuskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Laurent Muller
20Praktyczna nauka języka francuskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Laurent Muller
21Praktyczna nauka języka francuskiego - język i kultura (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Edyta Kociubińska
22Praktyczna nauka języka francuskiego - język i kultura (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Edyta Kociubińska
23Praktyczna nauka języka francuskiego - język i kultura (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr hab. Edyta Kociubińska
Konwersatoria obowiązkowe
1Literatura francuska czasów średniowiecza i renesansu (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
2Literatura francuska czasów średniowiecza i renesansu (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
3Literatura francuska czasów średniowiecza i renesansu (konwersatorium - Grupa: 3) Z/3 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
Warsztaty obowiązkowe
1Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
2Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
3Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 87) Zbo/0 30 Brak obsady
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 Brak obsady
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 30) Zbo/0 30 Brak obsady
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 49) Zbo/0 30 Brak obsady
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 80) Zbo/0 30 Brak obsady
6Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 20) Zbo/0 30 Brak obsady
7Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 32) Zbo/0 30 Brak obsady
8Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 37) Zbo/0 30 Brak obsady
9Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 56) Zbo/0 30 Brak obsady
10Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 60) Zbo/0 30 Brak obsady
11Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 69) Zbo/0 30 Brak obsady
12Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 74) Zbo/0 30 Brak obsady
13Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 Brak obsady
14Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 53) Zbo/0 30 Brak obsady
15Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 64) Zbo/0 30 Brak obsady
16Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 36) Zbo/0 30 Brak obsady
17Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 23) Zbo/0 30 Brak obsady
18Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 52) Zbo/0 30 Brak obsady
19Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 Brak obsady
20Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 Brak obsady
21Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 Brak obsady
22Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 22) Zbo/0 30 Brak obsady
23Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 33) Zbo/0 30 Brak obsady
Drugi język
Język włoski
1Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Stefano Gandini
2Praktyczna nauka języka włoskiego - leksyka i konwersacja (ćwiczenia)Z/3 30 dr Katarzyna Maniowska
3Praktyczna nauka języka włoskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Stefano Gandini
Drugi język
Język hiszpański
1Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - leksyka i konwersacja A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Nina Klekot
2Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - leksyka i konwersacja A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Nina Klekot
3Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - zintegrowane sprawności językowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 Brak obsady
4Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - zintegrowane sprawności językowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 Brak obsady
5Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka praktyczna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Tomasz Niestorowicz
6Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka praktyczna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Tomasz Niestorowicz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze