Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok I - Semestr 1   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Prawoznawstwo (wykład)E/11 30 Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL
2Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Agnieszka Romanko
3Prawo rzymskie (wykład)Zbo/4 30 dr Izabela Leraczyk
4Prawo rzymskie (ćwiczenia)Zbo/0 15 dr Izabela Leraczyk
5Historia powszechnego prawa kanonicznego (wykład)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL
6Historia powszechnego prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 15 Ks. dr Adam Jaszcz
7Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich) (wykład)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski
8Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich) (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 15 Ks. dr Adam Jaszcz
9Logika prawnicza (wykład)E/2 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
10Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
11Wybrane zagadnienia z teologii moralnej (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski
12Podstawy światopoglądu katolickiego (wykład)Zbo/1 15 Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski
13Biblia- istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Dariusz Dziadosz, prof. KUL
14Historia filozofii (wykład)E/3 45 Ks. dr hab. Rafał Charzyński
Specjalizacja Prawa Katolickich Kościołów Wschodnich
1Historia powszechnego prawa kanonicznego - SPKKW (ćwiczenia)Zbo/0 15 Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
2Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich) - SPKKW (ćwiczenia)Zbo/0 15 Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze