Wydział Nauk Humanistycznych
Hispanistyka (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady
1Logika (wykład)E/1 15 Ks. dr Robert Kublikowski
Konwersatoria
1Historia literatury hiszpańskiej I (konwersatorium)Z/3 30 dr Pablo de la Fuente de Pablo
2Historia literatury hiszpańskiej II (konwersatorium)Z/2 15 dr Pablo de la Fuente de Pablo
3Historia Hiszpanii II (konwersatorium)Z/2 15 Brak obsady
4Historia Hiszpanii I (konwersatorium)Z/2 30 Brak obsady
Ćwiczenia
1Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka I (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Tomasz Niestorowicz
2Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka I (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Tomasz Niestorowicz
3Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka II (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Tomasz Niestorowicz
4Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka II (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Tomasz Niestorowicz
5Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - konwersacja i leksyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Leticia López Martínez
6Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - konwersacja i leksyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Leticia López Martínez
7Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - wypowiedź pisemna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Monika Łakuta
8Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - wypowiedź pisemna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Monika Łakuta
9Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - wypowiedź ustna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Leticia López Martínez
10Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - wypowiedź ustna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Leticia López Martínez
11Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Monika Łakuta
12Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Monika Łakuta
13Język francuski I - drugi język romański (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Paulina Mazurkiewicz
14Język francuski I - drugi język romański (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Laurent Muller
15Język francuski II - drugi język romański (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 Brak obsady
16Język francuski II - drugi język romański (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 Brak obsady
17Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Danuta Matejczuk
18Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 mgr Danuta Matejczuk
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 87) Zbo/0 30 Brak obsady
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 15) Zbo/0 30 Brak obsady
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 40) Zbo/0 30 Brak obsady
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 49) Zbo/0 30 Brak obsady
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 76) Zbo/0 30 Brak obsady
6Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 26) Zbo/0 30 Brak obsady
7Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 37) Zbo/0 30 Brak obsady
8Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 38) Zbo/0 30 Brak obsady
9Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 63) Zbo/0 30 Brak obsady
10Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 69) Zbo/0 30 Brak obsady
11Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 74) Zbo/0 30 Brak obsady
12Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 42) Zbo/0 30 Brak obsady
13Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 47) Zbo/0 30 Brak obsady
14Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 77) Zbo/0 30 Brak obsady
15Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 75) Zbo/0 30 Brak obsady
16Wychowanie fizyczne - pływanie (ćwiczenia - Grupa: 34) Zbo/0 30 Brak obsady
17Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 48) Zbo/0 30 Brak obsady
18Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 52) Zbo/0 30 Brak obsady
19Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 Brak obsady
20Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 33) Zbo/0 30 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze