Wydział Nauk Społecznych
Doradztwo kariery i doradztwo personalne (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Zarządzanie karierą we współczesnym społeczeństwie (wykład)E/3 30 dr Grzegorz Kida
2Wprowadzenie do zawodoznawstwa (wykład)E/3 30 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
3Logika (wykład)E/2 15 dr Piotr Lipski
4Wprowadzenie do ICT (wykład)E/3 30 dr Alina Betlej
5Doradztwo kariery w systemie edukacji (wykład)E/2 15 dr hab. Beata Jakimiuk
6Doradztwo kariery w sieciach regionalnych (wykład)E/2 15 dr Grzegorz Kida
7Partnerstwa społeczne (wykład)E/3 15 Brak obsady
8Relacje pracownicze (pracodawca- pracobiorca) (wykład)E/3 30 dr hab. Adam Szafrański, prof. KUL
9Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Piotr Lipski
10Doradztwo kariery w systemie edukacji (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Beata Jakimiuk
11Doradztwo kariery w sieciach regionalnych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Aneta Nowicka
12Partnerstwa społeczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Brak obsady
13Relacje pracownicze (pracodawca- pracobiorca) (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Ks. mgr Marek Pabich
14Wprowadzenie do metodologii doradztwa kariery (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr Grzegorz Kida
15Cele, zadania i grupy docelowe doradztwa kariery (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr Grzegorz Kida
16Analiza i opis pracy i zawodów (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Damian Liszatyński
17Software i aplikacje smartfonowe w doradztwie kariery (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Katarzyna Kwiatosz
18Doradztwo kariery i Lifelong Learning (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 15 dr Klaudia Martynowska
19Multidyscyplinarność doradztwa kariery (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 15 dr hab. Jadwiga Plewko
20Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Piotr Mamcarz
21Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 Brak obsady
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 87) Zbo/0 30 Brak obsady
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 Brak obsady
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 40) Zbo/0 30 Brak obsady
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 62) Zbo/0 30 Brak obsady
5Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 20) Zbo/0 30 Brak obsady
6Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 37) Zbo/0 30 Brak obsady
7Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 61) Zbo/0 30 Brak obsady
8Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 33) Zbo/0 30 Brak obsady
9Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 54) Zbo/0 30 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze