Wydział Nauk Społecznych
Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok I - Semestr 1   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Procesy poznawcze: percepcja i uwaga (wykład)E/7 30 dr Agnieszka Fudali-Czyż
2Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
3Logika (wykład)E/2 15 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
4Biologiczne podstawy zachowania (wykład)E/8 30 dr Paweł Stróżak
5Podstawy psychologii i historii myśli psychologicznej (wykład)E/8 30 dr Andrzej Januszewski
6Procesy poznawcze: percepcja i uwaga (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Brak obsady
7Procesy poznawcze: percepcja i uwaga (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Brak obsady
8Procesy poznawcze: percepcja i uwaga (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 Brak obsady
9Procesy poznawcze: percepcja i uwaga (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 Brak obsady
10Procesy poznawcze: percepcja i uwaga (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 Brak obsady
11Procesy poznawcze: percepcja i uwaga (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 dr Agnieszka Fudali-Czyż
12Procesy poznawcze: percepcja i uwaga (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 Brak obsady
13Procesy poznawcze: percepcja i uwaga (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 15 Brak obsady
14Procesy poznawcze: percepcja i uwaga (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 15 Brak obsady
15Procesy poznawcze: percepcja i uwaga (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 15 dr Agnieszka Fudali-Czyż
16Procesy poznawcze: percepcja i uwaga (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 15 dr Agnieszka Fudali-Czyż
17Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Brak obsady
18Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Brak obsady
19Logika (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Tomasz Łach
20Logika (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr Tomasz Łach
21Logika (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 dr Tomasz Łach
22Logika (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 Brak obsady
23Logika (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 dr Tomasz Łach
24Logika (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 15 Brak obsady
25Logika (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 15 Brak obsady
26Logika (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 15 Brak obsady
27Logika (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 15 Brak obsady
28Podstawy psychologii i historii myśli psychologicznej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Justyna Iskra
29Podstawy psychologii i historii myśli psychologicznej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Justyna Iskra
30Podstawy psychologii i historii myśli psychologicznej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Andrzej Januszewski
31Podstawy psychologii i historii myśli psychologicznej (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Andrzej Januszewski
32Podstawy psychologii i historii myśli psychologicznej (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 Brak obsady
33Podstawy psychologii i historii myśli psychologicznej (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Andrzej Januszewski
34Podstawy psychologii i historii myśli psychologicznej (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Ewelina Purc
35Podstawy psychologii i historii myśli psychologicznej (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Ewelina Purc
36Podstawy psychologii i historii myśli psychologicznej (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 dr Andrzej Januszewski
37Podstawy psychologii i historii myśli psychologicznej (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 30 dr Andrzej Januszewski
38Podstawy psychologii i historii myśli psychologicznej (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 30 Brak obsady
39Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Małgorzata Torój
40Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr Małgorzata Torój
41Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 dr Piotr Mamcarz
42Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 4) Z/2 30 dr Piotr Mamcarz
43Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 5) Z/2 30 dr Piotr Mamcarz
44Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 6) Z/2 30 dr Piotr Mamcarz
45Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 7) Z/2 30 dr Piotr Mamcarz
46Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 8) Z/2 30 dr hab. Adam Zadroga
47Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 9) Z/2 30 dr hab. Adam Zadroga
48Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 10) Z/2 30 dr hab. Adam Zadroga
49Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 11) Z/2 30 dr Piotr Mamcarz
50Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 12) Z/2 30 Brak obsady
51Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 13) Z/2 30 Brak obsady
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 15) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 24) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 40) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 58) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 67) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
7Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 71) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
8Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 76) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
9Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 56) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
10Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 63) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
11Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 31) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
12Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 50) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
13Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 21) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
14Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 53) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
15Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 54) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
16Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
17Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 25) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
18Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
19Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 23) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
20Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 57) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
21Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 28) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
22Wychowanie fizyczne - szachy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
23Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
24Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 43) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
25Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 52) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
26Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 55) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
27Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 22) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
28Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 51) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
29Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 70) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
30Wychowanie fizyczne - trójbój siłowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze