Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Germańska (stacjonarne I stopnia)
Rok akademicki  2017/2018


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Logika (wykład)E/1 15 Ks. dr Robert Kublikowski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka niemieckiego: fonetyka I (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Eliza Chabros
2Praktyczna nauka języka niemieckiego: fonetyka I (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Eliza Chabros
3Praktyczna nauka języka niemieckiego: rozumienie ze słuchu I (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Amelia Szuba-Wenek
4Praktyczna nauka języka niemieckiego: rozumienie ze słuchu I (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Dorota Tomczuk
5Praktyczna nauka języka niemieckiego: mówienie/słownictwo tematyczne I (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Sylwia Mitko
6Praktyczna nauka języka niemieckiego: mówienie/słownictwo tematyczne I (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Marta Pudło
7Praktyczna nauka języka niemieckiego: gramatyka praktyczna I (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 dr Marta Pudło
8Praktyczna nauka języka niemieckiego: gramatyka praktyczna I (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 dr Marta Pudło
9Praktyczna nauka języka niemieckiego: gramatyka praktyczna i opisowa I (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 dr Eliza Chabros
10Praktyczna nauka języka niemieckiego: gramatyka praktyczna i opisowa I (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 dr Eliza Chabros
11Logika (ćwiczenia)Z/1 15 mgr Kamil Szymański
Zajęcia do wyboru
Ścieżka I - grupa początkująca
1Praktyczna nauka języka niemieckiego: komplexes Deutsch 1 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/5 60 mgr Sylwia Mitko
2Praktyczna nauka języka niemieckiego: komplexes Deutsch 2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/5 60 mgr Amelia Szuba-Wenek
Zajęcia do wyboru
Ścieżka II - grupa zaawansowana
1Praktyczna nauka języka niemieckiego: komplexes Deutsch 1 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/5 60 dr Katarzyna Jakubów
2Praktyczna nauka języka niemieckiego: komplexes Deutsch 2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/5 60 dr Justyna Ofierska
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 209) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
2Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 218) Z/1 30 mgr Magdalena Matys
3Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 216) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 81) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 82) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
3Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
4Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
5Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 33) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 37) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
7Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 36) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
8Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 35) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
9Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 55) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
10Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 14) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
11Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 40) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 5) Zbo/0 3 mgr Iwona Kędzierska

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka niemieckiego: gramatyka praktyczna I (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Marta Pudło
2Praktyczna nauka języka niemieckiego: gramatyka praktyczna I (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Marta Pudło
3Praktyczna nauka języka niemieckiego: rozumienie ze słuchu I (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Amelia Szuba-Wenek
4Praktyczna nauka języka niemieckiego: rozumienie ze słuchu I (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Małgorzata Dubrowska
5Praktyczna nauka języka niemieckiego: mówienie/słownictwo tematyczne I (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Monika Olcha
6Praktyczna nauka języka niemieckiego: mówienie/słownictwo tematyczne I (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Marta Pudło
7Praktyczna nauka języka niemieckiego: językowa analiza tekstu (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska
8Praktyczna nauka języka niemieckiego: językowa analiza tekstu (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska
9Praktyczna nauka języka niemieckiego: gramatyka praktyczna i opisowa I (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 dr Eliza Chabros
10Praktyczna nauka języka niemieckiego: gramatyka praktyczna i opisowa I (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 dr Eliza Chabros
Zajęcia do wyboru
Ścieżka I - grupa początkująca
1Praktyczna nauka języka niemieckiego: komplexes Deutsch 2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 60 mgr Amelia Szuba-Wenek
2Praktyczna nauka języka niemieckiego: komplexes Deutsch 1 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 60 mgr Sylwia Mitko
Zajęcia do wyboru
Ścieżka II - grupa zaawansowana
1Praktyczna nauka języka niemieckiego: komplexes Deutsch 2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 60 dr Justyna Ofierska
2Praktyczna nauka języka niemieckiego: komplexes Deutsch 1 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 60 dr Katarzyna Jakubów
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 209) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
2Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 213) Z/1 30 mgr Magdalena Matys
3Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 218) Z/1 30 mgr Magdalena Matys
4Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 216) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 82) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
3Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
4Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
5Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 33) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 27) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
7Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 37) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
8Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 19) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
9Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 36) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
10Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 56) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
11Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 35) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
12Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 14) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
13Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 42) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
14Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 40) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
Specjalizacja nauczycielska
1Pedagogika ogólna (wykład)E/2 30 dr Piotr Magier
2Psychologia ogólna (wykład)E/2 30 dr Justyna Iskra
Specjalizacja: Języki specjalistyczne
1Markenzeichen der deutschen Kultur (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Marzena Górecka
2Polska auf Deutsch (ćwiczenia)Z/2 30 dr Justyna Ofierska
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka niemieckiego (egzamin)E/1 0 dr Marta Pudło

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Literatura i kultura staroniemiecka - L (wykład)E/2 30 dr hab. Marzena Górecka
2Historia filozofii (wykład)E/3 45 Ks. dr hab. Rafał Charzyński
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka niemieckiego: gramatyka praktyczna II (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Sylwia Mitko
2Praktyczna nauka języka niemieckiego: gramatyka praktyczna II (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Sylwia Mitko
3Praktyczna nauka języka niemieckiego: gramatyka praktyczna i opisowa II (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Sylwia Mitko
4Praktyczna nauka języka niemieckiego: gramatyka praktyczna i opisowa II (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Sylwia Mitko
5Praktyczna nauka języka niemieckiego: mówienie/słownictwo tematyczne II (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Amelia Szuba-Wenek
6Praktyczna nauka języka niemieckiego: mówienie/słownictwo tematyczne II (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Amelia Szuba-Wenek
7Praktyczna nauka języka niemieckiego: pisanie/synonimika i słowotwórstwo (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Justyna Ofierska
8Praktyczna nauka języka niemieckiego: pisanie/synonimika i słowotwórstwo (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Ewa Grzesiuk
9Praktyczna nauka języka niemieckiego: der deutsche Satz (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Monika Grzeszczak
10Praktyczna nauka języka niemieckiego: der deutsche Satz (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Monika Grzeszczak
11Praktyczna nauka języka niemieckiego: ćwiczenia audiowizualne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Dorota Tomczuk
12Praktyczna nauka języka niemieckiego: ćwiczenia audiowizualne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Dorota Tomczuk
13Praktyczna nauka języka niemieckiego: praca z tekstem literackim I (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Marzena Górecka
14Praktyczna nauka języka niemieckiego: praca z tekstem literackim I (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Marzena Górecka
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 143) Z/1 30 mgr Katarzyna Albiniak
2Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 147) Z/1 30 mgr Katarzyna Albiniak
3Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 225) Z/1 30 mgr Dorota Szymczyk
Specjalizacja nauczycielska
1Psychologia rozwojowa i wychowawcza dzieci w wieku szkolnym (wykład)Zbo/1 30 dr Iwona Ulfik-Jaworska
2Pedagogika szkolna z elementami pedagogiki społecznej (wykład)Zbo/1 30 dr Piotr Magier
3Interkulturowość w nauczaniu języków obcych (konwersatorium)Z/4 30 dr Lucyna Krzysiak
4Dydaktyka ogólna (wykład)Zbo/2 30 dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
Specjalizacja: Języki specjalistyczne
1Języki specjalistyczne: Nauki matematyczno-przyrodnicze i informatyka (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Sylwia Mitko
2Języki specjalistyczne: Deutsch im Büro (ćwiczenia)Z/3 30 dr Katarzyna Jakubów
3Języki specjalistyczne: Język niemiecki w obsłudze ruchu turystycznego (ćwiczenia)Z/2 30 dr Katarzyna Jakubów

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Niemieckojęzyczna literatura XVIII i XIX wieku (wykład)E/2 30 dr hab. Marek Jakubów
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka niemieckiego: praca z tekstem literackim II (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Marek Jakubów
2Praktyczna nauka języka niemieckiego: praca z tekstem literackim II (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Marek Jakubów
3Praktyczna nauka języka niemieckiego: ćwiczenia audiowizualne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Dorota Tomczuk
4Praktyczna nauka języka niemieckiego: ćwiczenia audiowizualne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Dorota Tomczuk
5Praktyczna nauka języka niemieckiego: der deutsche Satz (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Monika Olcha
6Praktyczna nauka języka niemieckiego: der deutsche Satz (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Monika Olcha
7Praktyczna nauka języka niemieckiego: pisanie/synonimika i słowotwórstwo (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Monika Grzeszczak
8Praktyczna nauka języka niemieckiego: pisanie/synonimika i słowotwórstwo (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Ewa Grzesiuk
9Praktyczna nauka języka niemieckiego: mówienie/słownictwo tematyczne II (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Monika Olcha
10Praktyczna nauka języka niemieckiego: mówienie/słownictwo tematyczne II (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Eliza Chabros
11Praktyczna nauka języka niemieckiego: gramatyka praktyczna i opisowa II (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Sylwia Mitko
12Praktyczna nauka języka niemieckiego: gramatyka praktyczna i opisowa II (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Sylwia Mitko
13Praktyczna nauka języka niemieckiego: gramatyka praktyczna II (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Sylwia Mitko
14Praktyczna nauka języka niemieckiego: gramatyka praktyczna II (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Sylwia Mitko
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 143) Z/1 30 mgr Katarzyna Albiniak
2Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 147) Z/1 30 mgr Katarzyna Albiniak
3Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 218) Z/1 30 mgr Magdalena Matys
4Język angielski - poziom CEF B1 (egzamin)E/2 0 mgr Katarzyna Albiniak
5Język angielski - poziom CEF B1 (egzamin)E/2 0 mgr Krzysztof Urbański
6Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Katarzyna Albiniak
7Język angielski - poziom CEF B2+ (egzamin)E/2 0 mgr Jacek Kowalik
Specjalizacja nauczycielska
1Dydaktyka szczegółowa nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej (konwersatorium)Z/3 30 dr Lucyna Krzysiak
2Praktyka pedagogiczna śródroczna (praktyki)Zbo/2 30 dr Lucyna Krzysiak
Specjalizacja: Języki specjalistyczne
1Języki specjalistyczne: Deutsch im Büro (ćwiczenia)Z/2 30 dr Katarzyna Jakubów
2Języki specjalistyczne: Język naukowo-techniczny (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Sylwia Mitko
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka niemieckiego (egzamin)E/1 0 dr hab. Max Stebler

Rok III - Semestr 5

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Niemieckojęzyczna literatura XX wieku (do 1945 roku) (wykład)E/2 30 dr hab. Małgorzata Dubrowska
2Etyka (wykład)E/2 30 dr Anna Krajewska
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka niemieckiego: konwersacja/argumentacja (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Ewa Grzesiuk
2Praktyczna nauka języka niemieckiego: konwersacja/argumentacja (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Ewa Grzesiuk
3Praktyczna nauka języka niemieckiego: mówienie/słownictwo tematyczne III (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Marek Jakubów
4Praktyczna nauka języka niemieckiego: mówienie/słownictwo tematyczne III (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Marek Jakubów
5Praktyczna nauka języka niemieckiego: gramatyka kontrastywna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 dr Monika Grzeszczak
6Praktyczna nauka języka niemieckiego: gramatyka kontrastywna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 dr Monika Grzeszczak
7Praktyczna nauka języka niemieckiego: praca z tekstem literackim III (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Małgorzata Dubrowska
8Praktyczna nauka języka niemieckiego: praca z tekstem literackim III (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Małgorzata Dubrowska
9Kulturoznawstwo Niemiec (ćwiczenia)Z/4 30 dr hab. Max Stebler
Seminaria
1Językoznawstwo (seminarium)Zbo/6 30 dr Monika Grzeszczak
2Kulturoznawstwo (seminarium)Zbo/6 30 dr Justyna Ofierska
3Literaturoznawstwo (seminarium)Zbo/6 30 dr hab. Marzena Górecka
Specjalizacja nauczycielska
1Dydaktyka szczegółowa nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej (konwersatorium)Z/2 30 dr Lucyna Krzysiak
2Praktyka pedagogiczna (praktyki)Z/2 120 dr Lucyna Krzysiak
Specjalizacja: Języki specjalistyczne
1Języki specjalistyczne: Język biznesu (Wirtschaftsdeutsch) (ćwiczenia)Z/4 30 dr Katarzyna Jakubów

Rok III - Semestr 6

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Niemieckojęzyczna literatura XX wieku (po 1945 roku) (wykład)E/2 30 dr hab. Anna Rutka
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka niemieckiego: konwersacja/argumentacja (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska
2Praktyczna nauka języka niemieckiego: konwersacja/argumentacja (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska
3Praktyczna nauka języka niemieckiego: mówienie/słownictwo tematyczne III (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 dr Lucyna Krzysiak
4Praktyczna nauka języka niemieckiego: mówienie/słownictwo tematyczne III (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 dr hab. Małgorzata Dubrowska
5Praktyczna nauka języka niemieckiego: praca z tekstem literackim IV (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Dorota Tomczuk
6Praktyczna nauka języka niemieckiego: praca z tekstem literackim IV (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Dorota Tomczuk
7Kulturoznawstwo Szwajcarii, Austrii i Lichtensteinu (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Max Stebler
Seminaria
1Językoznawstwo (seminarium)Zbo/5 30 dr Monika Grzeszczak
2Kulturoznawstwo (seminarium)Zbo/5 30 dr Justyna Ofierska
3Literaturoznawstwo (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Marzena Górecka
4Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Monika Grzeszczak
5Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Marzena Górecka
6Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Justyna Ofierska
7Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Małgorzata Dubrowska
Specjalizacja nauczycielska
1Podstawy dydaktyki i dydaktyka szczegółowa (egzamin)E/2 0 dr Lucyna Krzysiak
2Dydaktyka szczegółowa nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej (konwersatorium)Z/2 30 dr Lucyna Krzysiak
Specjalizacja: Języki specjalistyczne
1Języki specjalistyczne: Język prawniczy (ćwiczenia)Z/4 30 dr Katarzyna Jakubów
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka niemieckiego (egzamin)E/1 0 dr hab. Marek Jakubów

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze