Wydział Filozofii
Kulturoznawstwo (stacjonarne I stopnia)
Rok akademicki  2017/2018


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Wprowadzenie do kulturoznawstwa (wykład)E/5 30 Zawieszone
Ćwiczenia obowiązkowe
1Humanistyka i nowe technologie (ćwiczenia)Z/3 30 Zawieszone
2Instytucje kulturalne (zajęcia terenowe)Z/4 30 Zawieszone
Konwersatoria obowiązkowe
1Kultura antyczna (konwersatorium)Z/3 30 Zawieszone
2Tradycje biblijne w kulturze Europy (konwersatorium)Z/3 30 Zawieszone
3Podstawy cywilizacji europejskiej (konwersatorium)Z/4 30 Zawieszone
Warsztaty obowiązkowe
1Warsztaty etnograficzne (warsztaty)Z/3 30 Zawieszone
2Pracownia technik artystycznych (warsztaty)Z/3 30 Zawieszone
Lektorat wydziałowy
1Język łaciński w kulturze Europy (lektorat)Z/1 30 Zawieszone

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Wprowadzenie do dziejów sztuki (wykład)E/5 30 Zawieszone
2Logika (wykład)E/2 15 Zawieszone
Ćwiczenia obowiązkowe
1Z warsztatu kulturoznawcy: Kultura słowa (z elementami emisji głosu) (ćwiczenia)Z/3 30 Zawieszone
2Z warsztatu kulturoznawcy: Regionalne projekty turystyki kulturowej (ćwiczenia)Z/3 30 Zawieszone
3Logika (ćwiczenia)Z/0 15 Zawieszone
Konwersatoria obowiązkowe
1Zagadnienia z filozofii człowieka (konwersatorium)Z/4 30 Zawieszone
2Wprowadzenie do antropologii społeczno-kulturowej (konwersatorium)Z/4 30 Zawieszone
Warsztaty obowiązkowe
1Pracownia intermedialna (warsztaty)Z/3 30 Zawieszone
2Pracownia technik artystycznych (warsztaty)Z/3 30 Zawieszone
Lektorat wydziałowy
1Język łaciński w kulturze Europy (lektorat)E/2 30 Zawieszone

Rok III - Semestr 5

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Wstęp do antropologii kultury (wykład)E/3 30 dr Wojciech Daszkiewicz
2Komunikacja społeczna (wykład)E/4 30 Ks. dr Janusz Moryc
3Etyka (wykład)E/2 30 dr Jacek Frydrych
4Wiedza o teatrze i widowisku kulturowym (wykład)E/4 30 dr hab. Anna Kawalec
5Teoria kultury (wykład)E/5 30 dr hab. Ryszard Zajączkowski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Komunikacja społeczna (ćwiczenia)Z/0 30 Ks. dr Janusz Moryc
2Wiedza o teatrze i widowisku kulturowym (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Anna Kawalec
3Teoria kultury (ćwiczenia)Z/0 30 dr Wojciech Daszkiewicz
I grupa zajęć do wyboru
1Język angielski (translatorium)Z/2 30 Zawieszone
2Wstęp do antropologii kultury (ćwiczenia)Z/2 30 dr Wojciech Daszkiewicz
II grupa zajęć do wyboru
1Muzealnictwo (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
2Pracownia technik artystycznych (laboratorium)Z/2 30 Ks. dr Janusz Moryc
3Wstęp do kultur orientalnych (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Robert Ptaszek
Seminarium do wyboru
1Teoria kultury i sztuki (seminarium)Zbo/6 30 dr hab. Ryszard Zajączkowski
2Kultura medialna (seminarium)Zbo/6 30 Zawieszone

Rok III - Semestr 6

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Religia w kulturze (wykład)E/2 30 dr hab. Robert Ptaszek
2Organizacja i animacja kultury (wykład)E/4 30 Ks. dr Janusz Moryc
Ćwiczenia i warsztaty obowiązkowe
1Pracownia technik audiowizualnych (warsztaty)Z/2 30 dr Agnieszka Żuk
2Organizacja i animacja kultury (ćwiczenia)Z/0 30 Ks. dr Janusz Moryc
I grupa zajęć do wyboru
1Język angielski (translatorium)Z/2 30 Zawieszone
2Kultura słowa z elementami emisji głosu (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Anna Kawalec
II grupa zajęć do wyboru
1Pracownia technik artystycznych (laboratorium)Z/2 30 Ks. dr Janusz Moryc
2Sztuka polska (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
Praktyka zawodowa
1Praktyka zawodowa (praktyki)Zbo/2 0 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
Seminarium do wyboru
1Teoria kultury i sztuki (seminarium)Zbo/6 30 dr Agnieszka Żuk
2Kultura medialna (seminarium)Zbo/6 30 Zawieszone
Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy
1Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Agnieszka Żuk
2Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Anna Kawalec
3Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Ryszard Zajączkowski

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze