Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo Kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Rok akademicki  2017/2018


Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Prawo rzymskie (wykład)Zbo/5 25 dr hab. Maciej Jońca
2Normy generalne (wykład)Zbo/5 25 Ks. dr Adam Kaczor
3Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich) (wykład)Zbo/5 25 Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski
4Metodologia prawa kanonicznego (wykład)Z/4 30 dr Anna Słowikowska
5Historia powszechnego prawa kanonicznego (wykład)E/7 30 Ks. dr Adam Jaszcz
6Kościelne prawo majątkowe (wykład)Zbo/2 15 Ks. dr Paweł Kaleta
7Prawoznawstwo (wykład)E/11 30 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz
Ćwiczenia obowiązkowe
1Ćwiczenia sądowe (ćwiczenia)Zbo/2 15 dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Prawo rzymskie (wykład)E/5 25 dr hab. Maciej Jońca
2Normy generalne (wykład)E/5 25 Ks. dr Adam Kaczor
3Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich) (wykład)E/5 25 Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski
4Prawo kanonizacyjne (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Wiesław Bar
5Kościelne prawo majątkowe (wykład)E/4 15 Ks. dr Paweł Kaleta
Ćwiczenia obowiązkowe
1Ćwiczenia sądowe (ćwiczenia)Z/2 15 Ks. dr Grzegorz Bzdyrak

Rok III - Semestr 5

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Prawo rzymskie (wykład)Zbo/5 25 dr hab. Maciej Jońca
2Normy generalne (wykład)Zbo/5 25 Ks. dr Adam Kaczor
3Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich) (wykład)Zbo/5 25 Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski
4Metodologia prawa kanonicznego (wykład)Z/4 30 dr Anna Słowikowska
5Historia powszechnego prawa kanonicznego (wykład)E/7 30 Ks. dr Adam Jaszcz
6Kościelne prawo majątkowe (wykład)Zbo/2 15 Ks. dr Paweł Kaleta
7Prawoznawstwo (wykład)E/11 30 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz
Ćwiczenia obowiązkowe
1Ćwiczenia sądowe (ćwiczenia)Zbo/2 15 dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz

Rok III - Semestr 6

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Prawo rzymskie (wykład)E/5 25 dr hab. Maciej Jońca
2Normy generalne (wykład)E/5 25 Ks. dr Adam Kaczor
3Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich) (wykład)E/5 25 Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski
4Prawo kanonizacyjne (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Wiesław Bar
5Kościelne prawo majątkowe (wykład)E/4 15 Ks. dr Paweł Kaleta
Ćwiczenia obowiązkowe
1Ćwiczenia sądowe (ćwiczenia)Z/2 15 Ks. dr Grzegorz Bzdyrak

Rok IV - Semestr 7

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Prawo zakonne (wykład)Zbo/4 25 Ks. dr hab. Ambroży Skorupa
2Kościelny proces administracyjny (wykład)E/7 30 Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk
3Kościelne prawo publiczne (wykład)Zbo/4 25 dr Agnieszka Romanko
4Zadanie nauczania Kościoła (wykład)E/7 30 Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Ćwiczenia sądowe (ćwiczenia)Zbo/3 15 dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz
Wykłady fakultatywne
1Etyka biznesu (konwersatorium)Zbo/2 15 Zawieszone
2Problemy penologiczne w prawie kanonicznym i polskim prawie karnym - fakultet (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk
3Status prawny katolickich wspólnot na Bliskim Wschodzie - fakultet (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
4Struktury kolegialne w Kościele partykularnym - fakultet (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Mirosław Sitarz
5Tradycyjne formy życia konsekrowanego - fakultet (wykład)Z/3 30 Zawieszone
6Urząd do Spraw Wyznań wobec wspólnot religijnych - fakultet (wykład)Z/3 30 Zawieszone
Seminarium magisterskie
1Historia powszechnego prawa kanonicznego (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
2Kościelne prawo karne (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
3Kościelne prawo karne oraz kościelne postępowanie karne i administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk
4Kościelne prawo majątkowe (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
5Kościelne prawo małżeńskie i prawo katolickich Kościołów wschodnich (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Leszek Adamowicz
6Kościelne prawo procesowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz
7Prawo kanonizacyjne (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
8Prawo o sakramentach świętych (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
9Prawo zakonne (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Ambroży Skorupa
10Ustrój hierarchiczny Kościoła (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Mirosław Sitarz
11Zadanie nauczania Kościoła (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
Specjalizacja Prawa Katolickich Kościołów Wschodnich
1Prawo zakonne - specjalizacja prawa Katolickich Kościołów Wschodnich (wykład)Zbo/4 20 Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski

Rok IV - Semestr 8

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Prawo zakonne (wykład)E/5 25 Ks. dr hab. Ambroży Skorupa
2Normy o chrześcijanach (wykład)E/7 30 dr Anna Słowikowska
3Kościelne prawo publiczne (wykład)E/5 25 Ks. dr hab. Mirosław Sitarz
4Pozasakramentalne akty Kultu Bożego oraz czasy i miejsca święte (wykład)E/7 30 dr Lidia Fiejdasz-Buczek
Ćwiczenia obowiązkowe
1Ćwiczenia sądowe (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
Wykłady fakultatywne
1Derecho eclesiástico del Estado polaco - fakultet (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
2Etyka biznesu (konwersatorium)Z/3 15 Zawieszone
3Instytuty świeckie - fakultet (wykład)Z/3 30 Zawieszone
4Iuris Canonici Capita Selecta (wykład)Z/3 60 Zawieszone
5Klinika prawa - fakultet (wykład)Z/3 30 Ks. dr Wojciech Witkowski
6Małżeństwo i rodzina w religiach Europy - fakultet (wykład)Z/3 30 Zawieszone
7Prawo konkordatowe - fakultet (wykład)Z/3 30 dr Anna Słowikowska
8Zarządzanie majątkiem kościelnym - fakultet (wykład)Z/3 30 Zawieszone
9Zasady procesowe w sądownictwie powszechnym i kościelnym - fakultet (wykład)Z/3 30 Zawieszone
10Zasady techniki prawodawczej w prawie polskim i kanonicznym - fakultet (wykład)Z/3 30 Zawieszone
Seminarium magisterskie
1Historia powszechnego prawa kanonicznego (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
2Kościelne prawo karne (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
3Kościelne prawo karne oraz kościelne postępowanie karne i administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk
4Kościelne prawo majątkowe (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
5Kościelne prawo małżeńskie i prawo katolickich Kościołów wschodnich (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Leszek Adamowicz
6Kościelne prawo procesowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz
7Prawo kanonizacyjne (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
8Prawo o sakramentach świętych (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
9Prawo rzymskie (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Maciej Jońca
10Prawo wyznaniowe (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Piotr Stanisz
11Prawo zakonne (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Ambroży Skorupa
12Ustrój hierarchiczny Kościoła (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Mirosław Sitarz
13Zadanie nauczania Kościoła (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
Specjalizacja Prawa Katolickich Kościołów Wschodnich
1Prawo zakonne - specjalizacja prawa Katolickich Kościołów Wschodnich (wykład)E/5 20 Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
Praca magisterska
1Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Mirosław Sitarz
2Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk
3Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Leszek Adamowicz
4Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz
5Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Ambroży Skorupa
6Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Maciej Jońca
7Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Piotr Stanisz

Rok V - Semestr 9

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Prawo zakonne (wykład)Zbo/4 25 Ks. dr hab. Ambroży Skorupa
2Kościelny proces administracyjny (wykład)E/7 30 Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk
3Kościelne prawo publiczne (wykład)Zbo/4 25 dr Agnieszka Romanko
4Zadanie nauczania Kościoła (wykład)E/7 30 Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Ćwiczenia sądowe (ćwiczenia)Zbo/3 15 dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz
Wykłady fakultatywne
1Etyka biznesu (konwersatorium)Zbo/2 15 Zawieszone
2Problemy penologiczne w prawie kanonicznym i polskim prawie karnym - fakultet (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk
3Status prawny katolickich wspólnot na Bliskim Wschodzie - fakultet (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
4Struktury kolegialne w Kościele partykularnym - fakultet (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Mirosław Sitarz
5Tradycyjne formy życia konsekrowanego - fakultet (wykład)Z/3 30 Zawieszone
6Urząd do Spraw Wyznań wobec wspólnot religijnych - fakultet (wykład)Z/3 30 Zawieszone
Seminarium magisterskie
1Historia powszechnego prawa kanonicznego (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
2Kościelne prawo karne (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
3Kościelne prawo karne oraz kościelne postępowanie karne i administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk
4Kościelne prawo majątkowe (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
5Kościelne prawo małżeńskie i prawo katolickich Kościołów wschodnich (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Leszek Adamowicz
6Kościelne prawo procesowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz
7Prawo kanonizacyjne (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
8Prawo o sakramentach świętych (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
9Prawo zakonne (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Ambroży Skorupa
10Ustrój hierarchiczny Kościoła (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Mirosław Sitarz
11Zadanie nauczania Kościoła (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
Specjalizacja Prawa Katolickich Kościołów Wschodnich
1Prawo zakonne - specjalizacja prawa Katolickich Kościołów Wschodnich (wykład)Zbo/4 20 Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski

Rok V - Semestr 10

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Prawo zakonne (wykład)E/5 25 Ks. dr hab. Ambroży Skorupa
2Normy o chrześcijanach (wykład)E/7 30 dr Anna Słowikowska
3Kościelne prawo publiczne (wykład)E/5 25 Ks. dr hab. Mirosław Sitarz
4Pozasakramentalne akty Kultu Bożego oraz czasy i miejsca święte (wykład)E/7 30 dr Lidia Fiejdasz-Buczek
Ćwiczenia obowiązkowe
1Ćwiczenia sądowe (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
Wykłady fakultatywne
1Derecho eclesiástico del Estado polaco - fakultet (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
2Etyka biznesu (konwersatorium)Z/3 15 Zawieszone
3Instytuty świeckie - fakultet (wykład)Z/3 30 Zawieszone
4Iuris Canonici Capita Selecta (wykład)Z/3 60 Zawieszone
5Klinika prawa - fakultet (wykład)Z/3 30 Ks. dr Wojciech Witkowski
6Małżeństwo i rodzina w religiach Europy - fakultet (wykład)Z/3 30 Zawieszone
7Prawo konkordatowe - fakultet (wykład)Z/3 30 dr Anna Słowikowska
8Zarządzanie majątkiem kościelnym - fakultet (wykład)Z/3 30 Zawieszone
9Zasady procesowe w sądownictwie powszechnym i kościelnym - fakultet (wykład)Z/3 30 Zawieszone
10Zasady techniki prawodawczej w prawie polskim i kanonicznym - fakultet (wykład)Z/3 30 Zawieszone
Seminarium magisterskie
1Historia powszechnego prawa kanonicznego (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
2Kościelne prawo karne (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
3Kościelne prawo karne oraz kościelne postępowanie karne i administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk
4Kościelne prawo majątkowe (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
5Kościelne prawo małżeńskie i prawo katolickich Kościołów wschodnich (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Leszek Adamowicz
6Kościelne prawo procesowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz
7Prawo kanonizacyjne (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
8Prawo o sakramentach świętych (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
9Prawo rzymskie (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Maciej Jońca
10Prawo wyznaniowe (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Piotr Stanisz
11Prawo zakonne (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Ambroży Skorupa
12Ustrój hierarchiczny Kościoła (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Mirosław Sitarz
13Zadanie nauczania Kościoła (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
Specjalizacja Prawa Katolickich Kościołów Wschodnich
1Prawo zakonne - specjalizacja prawa Katolickich Kościołów Wschodnich (wykład)E/5 20 Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
Praca magisterska
1Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Mirosław Sitarz
2Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk
3Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Leszek Adamowicz
4Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz
5Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Ambroży Skorupa
6Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Maciej Jońca
7Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Piotr Stanisz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze