Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Warsztaty
1Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Agnieszka Gryta
2Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Agnieszka Gryta
3Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
4Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 4) Z/2 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
5Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 5) Z/2 30 dr Agnieszka Strycharczuk
Konwersatoria obowiązkowe
1Historia Anglii i USA (konwersatorium)E/1 15 dr Tomasz Niedokos
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Karolina Drabikowska
2Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Karolina Drabikowska
3Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Aleksander Bednarski
4Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Karolina Drabikowska
5Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Aleksander Bednarski
6Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 dr Karolina Drabikowska
7Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 dr Karolina Drabikowska
8Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Kamil Rusiłowicz
9Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Kamil Rusiłowicz
10Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Kamil Rusiłowicz
11Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Kamil Rusiłowicz
12Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Kamil Rusiłowicz
13Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 dr Tomasz Niedokos
14Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 mgr Adam Mąka
15Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Magdalena Chudak
16Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Magdalena Chudak
17Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Magdalena Chudak
18Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Magdalena Chudak
19Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Magdalena Chudak
20Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 dr Magdalena Chudak
21Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 dr Magdalena Chudak
22Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis
23Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Patrycja Antoszek
24Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Patrycja Antoszek
25Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Patrycja Antoszek
26Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Łukasz Borowiec
27Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 dr Łukasz Borowiec
28Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 dr Magdalena Sawa
29Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 prof. dr hab. Eugeniusz Cyran
30Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 prof. dr hab. Eugeniusz Cyran
31Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 prof. dr hab. Eugeniusz Cyran
32Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 prof. dr hab. Eugeniusz Cyran
33Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Sławomir Zdziebko
34Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 dr Sławomir Zdziebko
35Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 prof. dr hab. Eugeniusz Cyran
36Wstęp do językoznawstwa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 prof. dr hab. Bogdan Szymanek
37Wstęp do językoznawstwa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 prof. dr hab. Bogdan Szymanek
38Wstęp do językoznawstwa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
39Wstęp do językoznawstwa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
40Wstęp do literaturoznawstwa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Joanna Teske
41Wstęp do literaturoznawstwa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Joanna Teske
42Wstęp do literaturoznawstwa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Magdalena Sawa
43Wstęp do literaturoznawstwa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Magdalena Sawa
44Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Sławomir Wącior
45Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Sławomir Wącior
46Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr hab. Sławomir Wącior
47Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr hab. Sławomir Wącior
Lektoraty
1Język francuski - CEF A1 (lektorat - Grupa: 1) Z/2 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
2Język francuski - CEF A1 (lektorat - Grupa: 2) Z/2 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
3Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 3) Z/2 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
4Język hiszpański - CEF A1 - Kurs specjalistyczny o profilu turystycznym z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 20) Z/2 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
5Język hiszpański - CEF A1 - Kurs specjalistyczny o profilu turystycznym z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 21) Z/2 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
6Język hiszpański - CEF A1 - Kurs specjalistyczny o profilu turystycznym z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 22) Z/2 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
7Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 26) Z/2 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
8Język niemiecki - CEF A1 (lektorat - Grupa: 42) Z/2 30 mgr Iwona Fijołek
9Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 44) Z/2 30 mgr Iwona Fijołek
10Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 16) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
11Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 17) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
12Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 18) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
13Język włoski - CEF A1 (lektorat - Grupa: 19) Z/2 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 81) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 82) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
3Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
7Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
8Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
9Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
10Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
11Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
12Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
13Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
14Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
15Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
16Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
17Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
18Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
19Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
20Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
21Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
22Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
23Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
24Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Arkadiusz Czarnecki
25Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
26Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
27Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
28Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Wojciech Paszek
29Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
30Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
31Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
32Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
33Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
34Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
35Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
36Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
37Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
38Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
39Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
40Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
41Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
42Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
43Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Piotr Olejarnik
44Wychowanie fizyczne - pływanie kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Iwona Szyłejko
45Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
46Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
47Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
48Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
49Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
50Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
51Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
52Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
53Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
54Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
55Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
56Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
57Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
58Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
59Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
60Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
61Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
62Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
63Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
64Wychowanie fizyczne- piłka siatkowa kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Agnieszka Gołofit
Specjalizacja nauczycielska
1Komunikacja i kultura języka (wykład)Zbo/1 30 dr Piotr Steinbrich
2Pedagogika ogólna (wykład)E/3 30 dr Piotr Magier
3Psychologia ogólna (wykład)E/3 30 dr Justyna Iskra
Specjalizacja: Media, tekst, kultura
1Media anglojęzyczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Tomasz Niedokos
2Media anglojęzyczne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Tomasz Niedokos
3Teksty kultury anglojęzycznej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Anna Antonowicz
4Teksty kultury anglojęzycznej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Anna Antonowicz
5Wybrane epoki historyczne a wspóczesność (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Tomasz Niedokos
6Wybrane epoki historyczne a wspóczesność (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Tomasz Niedokos
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka angielskiego (egzamin)E/2 0 dr Magdalena Chudak

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze