Wydział Teologii
Praca socjalna (stacjonarne I stopnia) WT
Rok I - Semestr 2   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Administracja publiczna i wybrane aspekty prawa administracyjnego (wykład)E/3 30 dr Bożena Czech-Jezierska
2Pedagogika specjalna (wykład)Z/2 30 dr hab. Beata Parysiewicz, prof. KUL
3Podstawy ekonomii (wykład)E/2 15 dr hab. Adam Zadroga
4Podstawy organizacji i zarządzania (wykład)E/2 30 dr hab. Adam Zadroga
Konwersatoria obowiązkowe
1Działalność charytatywna Kościoła katolickiego w Polsce (konwersatorium - Grupa: 1) Z/4 30 Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski
2Metodologia badań społecznych (konwersatorium)Z/4 30 dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
3Pedagogika społeczna (konwersatorium - Grupa: 1) Z/4 30 dr Karolina Komsta-Tokarzewska
4Podstawowe prawa i wolności człowieka (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 15 Ks. dr Krzysztof Smykowski
5Procesy ludnościowe i moralne problemy demografii (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 15 Ks. dr Krzysztof Smykowski
Warsztaty
1Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 Zawieszone
2Przedsiębiorczość (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Adam Zadroga
3Przedsiębiorczość (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Adam Zadroga
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 2) Z/1 28 mgr Agata Woźniak
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 301) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 302) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
4Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
5Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
6Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 43) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
7Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 81) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
5Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
6Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
7Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
8Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
9Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
10Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
11Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
12Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
13Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
14Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
15Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
16Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
17Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
18Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
19Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
20Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
21Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
22Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
23Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
24Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze