Wydział Filozofii
Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2018/2019


SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
GG-212 10:00 - 11:40 T Etyka szczegółowa (wykład)S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
CN-P11 11:40 - 13:20 T Główne problemy filozofii Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu (konwersatorium)dr hab. Włodzimierz Dłubacz
GG-36 13:20 - 14:10 T Etyka szczegółowa (ćwiczenia)dr Anna Krajewska
GG-213 14:10 - 15:00 T Teoria mnogości (wykład)dr Marcin Czakon
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
GG-249 10:00 - 11:40 T Ogólna metodologia nauk (ćwiczenia)Ks. dr Robert Kublikowski
GG-249 11:40 - 12:30 T Filozofia przyrody ożywionej (wykład)dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
C-232 15:00 - 16:40 T Ogólna metodologia nauk (wykład)dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
C-232 16:40 - 18:20 T Bioetyka (konwersatorium)dr Wojciech Lewandowski
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
GG-249 09:10 - 10:50 T Filozofia przyrody ożywionej (ćwiczenia)dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
GG-249 10:50 - 12:30 T Metodologia historii filozofii (konwersatorium)dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-224 13:20 - 15:00 T Filozofia przyrodoznawstwa (konwersatorium)prof. dr hab. Marian Wnuk
GG-224 16:40 - 19:10 T Historia filozofii nowożytnej (wykład)dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-36 09:10 - 10:50 T Teoria poznania - Epistemologia (wykład)prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
GG-36 10:50 - 11:40 T Teoria poznania - Epistemologia (ćwiczenia)dr Ewa Odoj
CN-P11 15:00 - 16:40 T Historia filozofii nowożytnej i kolokwium tekstów filozoficznych (ćwiczenia)dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2018-12-11 17:17