Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Seks i odpowiedzialność
Rozdział w książce popularnonaukowej
Rok: 2018
Nauki o rodzinieNauki o zdrowiuNauki teologiczne
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Wspieranie rodzin w przyjęciu i trosce o życie
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki o rodzinieNauki o zdrowiuNauki teologiczne
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Odpowiedzialność prokreacyjna i jej przejawy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o rodzinieNauki o zdrowiuNauki teologiczne
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Zagrożenia profilaktycznej funkcji rodziny
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o rodzinieNauki o zdrowiuNauki teologiczne
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Personalizm podstawą filozoficzną medycyny spersonalizowanej
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
MedycynaNauki o zdrowiuNauki teologiczne
Ks. dr hab. Piotr Goliszek
Pomoc rodzinie z osobą w terminalen fazie choroby nowotworowej na przykładzie Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o rodzinieNauki o zdrowiuNauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski
Agresja u dzieci i młodzieży a postawy rodzicielskie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
MedycynaNauki o rodzinieNauki o zdrowiuPedagogikaPsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Służba terminalnie chorym w Nowej Karcie Pracowników Służby Zdrowia
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o rodzinieNauki o zdrowiuNauki teologiczne
Ks. dr hab. Mirosław Brzeziński
Aktywność fizyczna kobiet i mężczyzn w czasie wolnym od pracy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o rodzinieNauki o zdrowiuPsychologia
dr hab. Maria Chuchra prof. KUL
Zaburzenia snu u dzieci i młodzieży – diagnoza i wybrane formy terapii
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
MedycynaNauki o rodzinieNauki o zdrowiuPedagogikaPsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Obraz choroby u dzieci i młodzieży z atopowym zapaleniem skóry
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
MedycynaNauki o rodzinieNauki o zdrowiuPedagogikaPsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Lifestyle of the elderly living in rural and urban areas measured by the FANTASTIC Life Inventory
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o zdrowiuSocjologia
dr Krzysztof Jurek
Patient-doctor communication in healthcare facilities – Part 2 [Relacja pacjent-lekarz w chronie zdrowia – część 2]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o mediachNauki o poznaniu i komunikacji społecznejNauki o zdrowiu
mgr Katarzyna Drop
Physician-patient communication in healthcare facilities [Komunikacja lekarz-pacjent w placówkach służby zdrowia]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o mediachNauki o poznaniu i komunikacji społecznejNauki o zdrowiu
mgr Katarzyna Drop
Protective activity of pyruvate against vanadium-dependent cytotoxicity in Chinese hamster ovary (CHO-K1) cells [Ochronne właściwości pirogronianu wobec cytotoksyczności indukowanej przez wanad w komórkach jajnika chomika chińskiego linii CHO-K1]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
BiochemiaBiologiaNauki farmaceutyczneNauki o zdrowiu
dr Iwona Zwolak
The effect of selenium, as selenite, on vanadate-induced ROS generation in CHO-K1 cells measured using dichloro-dihydro-fluorescein diacetate (DCFH-DA) assay [Wpływ selenu (w postaci seleninu) na generację RFT indukowaną przez wanadan w komórkach CHO-K1 mierzoną przy pomocy dwuoctanu dichloro-dihydro-fluoresceiny (DCFH-DA)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
BiochemiaBiologiaNauki o zdrowiu
dr Iwona Zwolak
Zaburzona więź psychiczna w rozwoju psychospołecznym a reaktywne zaburzenie przywiązania u dzieci i młodzieży
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Nauki o rodzinieNauki o zdrowiuPedagogikaPsychologia
dr Andrzej Januszewski
Mutyzm wybiórczy czyli dziecko cierpiące w milczeniu we współczesnym świecie
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
MedycynaNauki o rodzinieNauki o zdrowiuPedagogikaPsychologia
dr Elżbieta Januszewska
rozdział w monografi
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Nauki o zdrowiuPedagogikaPsychologia
dr hab. Wojciech Otrębski
Psychologia i psychoterapia wobec wolności
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2017
MedycynaNauki o zdrowiuPsychologia
dr Krzysztof Ciepliński
Zachowania zdrowotne studentek – charakterystyka i znaczenie zmiennych socjodemograficznych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki o zdrowiuPsychologia
dr hab. Agnieszka Kulik
Zachowania zdrowotne studentek – charakterystyka i znaczenie zmiennych socjodemograficznych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki o zdrowiuPsychologia
mgr Joanna Grądziel
„Psychoterapia działa... ale nie w moim przypadku”. Studium procesu zmiany w trakcie długoterminowej podmiotowo zorientowanej psychoterapii integracyjnej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki o zdrowiuPsychologia
dr Krzysztof Ciepliński
Adopcja - początek czy koniec trudności i problemów osób bezdzietnych
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Nauki o rodzinieNauki o zdrowiuPsychologia
Ks. mgr Jarosław Czapliński
Niepełnosprawni we wspólnocie zmierzającej do solidarności i odpowiedzialności
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2017
JęzykoznawstwoNauki o rodzinieNauki o zdrowiuPedagogika
prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak
Różnice w zachowaniach seksualnych nastolatków i młodych dorosłych z mpd: rola potrzeb seksualnych i samooceny seksualnej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki o zdrowiuPsychologia
dr hab. Wojciech Otrębski
Choroba alkoholowa jako czynnik ryzyka wystąpienia traumy w rodzinie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki o rodzinieNauki o zdrowiuPsychologia
dr Bernarda Bereza
Selected health behaviours in professionally active men and women [Wybrane zachowania zdrowotne kobiet i mężczyzn aktywnych zawodowo]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki o zdrowiuPsychologia
dr hab. Maria Chuchra prof. KUL
Szpitale w służbie dawnego społeczeństwa. Próba typologizacji
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
HistoriaMedycynaNauki o zdrowiuPedagogika
prof. dr hab. Marian Surdacki
Zmęczenie przewlekłe a noetyczny wymiar osobowości. Badania młodych kobiet
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki o zdrowiuPsychologia
dr hab. Agnieszka Kulik
Ogółem w bazie dostępnych jest: 31532 zweryfikowanych pozycji.