Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Risky Anthropic Reasoning in Cosmology For or Against an Evolutional Nature of the Universe? [Ryzykowne rozumowania antropiczne w kosmologii - za czy przeciw ewolucyjnej naturze Wszechświata?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
FilozofiaFizyka
Ks. dr Paweł Tambor
Problem nieskończoności Wszechświata - fizyczny i filozoficzny punkt widzenia
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
FilozofiaFizyka
Ks. dr Paweł Tambor
Wyjaśniający charakter wnioskowań antropicznych w kosmologii
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
FilozofiaFizyka
Ks. dr Paweł Tambor
Network properties of ureasil-based polymer matrixes for construction of amperometric biosensors as probed by PALS and swelling experiments [Network properties of ureasil-based polymer matrixes for construction of amperometric biosensors as probed by PALS and swelling experiments]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
BiochemiaBiofizykaBiotechnologiaChemiaFizyka
dr Taras Kavetskyy
Magnetic carbon nanotubes: preparation, physical properties, and applications in biomedicine [Magnetic carbon nanotubes: preparation, physical properties, and applications in biomedicine]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
ChemiaFizykaMedycyna
dr Taras Kavetskyy
Laccase-containing ureasil-polymer composite as the sensing layer of an amperometric biosensor [Laccase-containing ureasil-polymer composite as the sensing layer of an amperometric biosensor]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
BiologiaChemiaFizyka
dr Taras Kavetskyy
An overview application of silver nanoparticles in inhibition of herpes simplex virus [An overview application of silver nanoparticles in inhibition of herpes simplex virus]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
BiotechnologiaChemiaFizykaMedycyna
dr Taras Kavetskyy
Czy model Wszechświata powinien być strukturalnie stabilny?
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
FilozofiaFizyka
Ks. dr Paweł Tambor
High-dose boron and silver ion implantation into PMMA probed by slow positrons: Effects of carbonization and formation of metal nanoparticles [High-dose boron and silver ion implantation into PMMA probed by slow positrons: Effects of carbonization and formation of metal nanoparticles]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Fizyka
dr Taras Kavetskyy
Optical characterization of nanocomposite polymer formed by ion implantation of boron [Optical characterization of nanocomposite polymer formed by ion implantation of boron]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Fizyka
dr Taras Kavetskyy
Relacjonizm i substancjalizm w kontekście teorii grawitacji i kosmologii
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
FilozofiaFizyka
Ks. dr Paweł Tambor
Nanoindentation test of radiation-modified As2S3 glass after 60Co gamma-irradiation [Nanoindentation test of radiation-modified As2S3 glass after 60Co gamma-irradiation]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
Fizyka
dr Taras Kavetskyy
Złożoność
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2016
FilozofiaFizykaMatematyka
Ks. dr Paweł Tambor
Wczesny wszechświat świadectwem chaotycznego zachowania? Filozoficzne implikacje chaosu deterministycznego w modelach kosmologicznych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
FilozofiaFizykaMatematyka
Ks. dr Paweł Tambor
Model kosmologiczny
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2016
FilozofiaFizyka
Ks. dr Paweł Tambor
Ontologiczne i epistemologiczne aspekty pojęcia „ex nihilo” w modelach kosmologicznych kwantowej kosmogenezy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
FilozofiaFizyka
Ks. dr Paweł Tambor
Emergentny i Uniwersalny charakter prawa rozkładu Zipfa w nauce
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
FilozofiaFizykaMatematyka
Ks. dr Paweł Tambor
Badania koralowca bambusowego metodą spektroskopii fotoelektronów
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2016
BiochemiaFizykaInżynieria środowiska
mgr Mariusz Trzciński
Wpływ implantacji jonowej na wybrane właściwości fizykochemiczne polimeru PMMA
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2016
FizykaInżynieria materiałowa
mgr Mariusz Trzciński
Ion-irradiation-induced carbon nanostructures in optoelectronic polymer materials [Ion-irradiation-induced carbon nanostructures in optoelectronic polymer materials]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2016
Fizyka
dr Taras Kavetskyy
Widma absorpcyjne polimeru PMMA implantowanego jonami boru
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2016
Fizyka
mgr Mariusz Trzciński
Compositional response of positron annihilation parameters in multicomponent chalcohalide glasses [Compositional response of positron annihilation parameters in multicomponent chalcohalide glasses]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2015
Fizyka
dr Taras Kavetskyy
Od Wszechświata statycznego do ekspandującego – rekonstrukcja socjologiczna w schemacie pojęciowym Ludwika Flecka
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2015
FilozofiaFizykaSocjologia
Ks. dr Paweł Tambor
Badania optyczne polimeru PMMA
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2015
Fizyka
mgr Andrzej Marek
Structure and plasmonic properties of PMMA layers with ion-implanted silver nanoparticles for diffraction grating sensors [Structure and plasmonic properties of PMMA layers with ion-implanted silver nanoparticles for diffraction grating sensors]
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2015
Fizyka
dr Taras Kavetskyy
Spectroscopic investigations of ion-induced processes in polymethylmethacrylate at low-energy boron-ion implantation [Spektroskopowe badania procesów wywołanych jonami w polimetakrylanie przy niskoenergetycznej implantacji jonowo-borowej]
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2015
Fizyka
dr Taras Kavetskyy
Nanoindentation of boron-ion implanted polymethylmethacrylate up to 1100 nm indentation depth [Nanoindentacja polimetakrylanu domieszkowanego jonami boru do głębokości 1100 nm ]
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2015
Fizyka
dr Taras Kavetskyy
Структурные и плазмонные свойства слоев ПММА с ионно-синтезированными наночастицами серебра для оптоэлектроники [Strukturalne i plazmowe właściwości warstw PMMA z jonowo-zsyntetyzowanymi nanocząsteczkami srebra dla optoelektroniki]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2015
Fizyka
dr Taras Kavetskyy
Effects of Gamma-Irradiation and Ion Implantation in Chalcogenide Glasses (Chapter 14) [Zjawiska promieniowania Gamma oraz implantacji jonowej w szkłach chalkogenidkowych (Rozdział 14)]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2015
Fizyka
dr Taras Kavetskyy
Synthesis of porous silicon by ion implantation [Synteza porowatego krzemu z jonowym zasadzeniem]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2015
Fizyka
dr Taras Kavetskyy
Ogółem w bazie dostępnych jest: 31340 zweryfikowanych pozycji.