Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Respublica bene ordinata. Udział elit prawosławnych w życiu politycznym w Rzeczypospolitej w XV – XVIII w. (część I)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Prawo
dr hab. Leszek Ćwikła
Wkład naukowców KUL w rozwój kościelnego prawa karnego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
PrawoPrawo kanoniczne
Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk
Propozycje zmian w przepisach dotyczących ochrony zwierząt. Próba oceny z perspektywy teologii moralnej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologicznePrawo
Ks. dr Krzysztof Smykowski
Prawo do lokalu a postępowanie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Prawo
dr hab. Grzegorz Wolak
Wyrok Sądu Administracyjnego z Dijon w sprawie stołówek szkolnych z dnia 28 sierpnia 2017 r.
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2018
Prawo
dr Michał Zawiślak
Nowości wydawnicze polskich kanonistów
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2018
PrawoPrawo kanoniczne
dr Anna Słowikowska
Z praktyki ochrony praw własności intelektualnej w szkole wyższej cz 3 Obrót prawny prawami autorskimi
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2018
Prawo
dr hab. Grzegorz Tylec prof. KUL
Dobra osobiste w działalności twórczej – czyli o tym gdzie nie sięga ochrona autorskich praw osobistych
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Prawo
dr hab. Grzegorz Tylec prof. KUL
Prawo do wynagrodzenia w prawie autorskim na tle stosunków majątkowych małżeńskich
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Prawo
dr hab. Grzegorz Tylec prof. KUL
Zadośćuczynienie za naruszenie dobra osobistego w postaci więzi rodzinnej. Uwagi na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Prawo
dr hab. Grzegorz Tylec prof. KUL
Teodor Dydyński i legenda Gaiusa
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Prawo
dr Bożena Czech-Jezierska
Usprawnienie postępowań administracyjnych po 1.6.2017r.
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Prawo
dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
Uwagi na temat kształcenia pracowników samorządowych w okresie II RP
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Prawo
dr Bożena Czech-Jezierska
Rozgraniczenie a postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia (rozważania na kanwie wybranych orzeczeń Sądu Najwyższego)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Prawo
dr hab. Grzegorz Wolak
Conscientious Objection of Medical Professionals according to Polish Law and the Encyclical Evangelium Vitae [Lekarski sprzeciw sumienia w świetle prawa polskiego i encykliki Evangelium Vitae ]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologicznePrawoPrawo kanoniczne
Ks. dr hab. Piotr Stanisz prof. KUL
Procedura wystąpień z Kościoła katolickiego w kontekście obowiązku aktualizacji danych osobowych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
PrawoPrawo kanoniczne
Ks. mgr Michał Czelny
Bezpieczeństwo drogowe jako element współtworzące bezpieczeństwo gospodarcze państwa. Przykład Polski
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Prawo
dr Dominik Tyrawa
Wina – prawo – kara. Prawne i psychopedagogiczne aspekty resocjalizacji penitencjarnej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
PedagogikaPrawoPsychologia
Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała prof. KUL
Świadczenie usług prawnych wyższego rzędu w krajowym systemie ochrony praw człowieka
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Prawo
dr Robert Tabaszewski
Umowa mająca za przedmiot sprzątanie – umowa o dzieło czy umowa o świadczenie usług?
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Prawo
dr hab. Grzegorz Wolak
Przedstawiciel związku zawodowego jako pełnomocnik pracownika lub ubezpieczonego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Prawo
dr hab. Grzegorz Wolak
Zastaw. Komentarz do Kodeksu cywilnego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Prawo
dr hab. Jacek Widło prof. KUL
Umowa Komisu
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Prawo
dr hab. Jacek Widło prof. KUL
Umowa agencji
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Prawo
dr hab. Jacek Widło prof. KUL
Umowa agencyjna; umowa komisu sprzedaży; umowa komisu zakupu
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Prawo
dr hab. Jacek Widło prof. KUL
Klauzula sumienia jako gwarancja realizacji prawa do wolności sumienia
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Prawo
Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna prof. KUL
O uprawnieniu spadkobiercy strony do udziału w postępowaniu cywilnym - glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 2016r., III CZP 100/15
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Prawo
dr hab. Grzegorz Wolak
Wartość dowodowa pomiarów wykonanych prędkościomierzami kontrolnymi – videorejestratorami w sprawach o przekroczenie prędkości, w świetle standardów praw człowieka
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Prawo
dr Michał Skwarzyński
Prawa kulturalne obywateli państw trzecich w prawie Unii Europejskiej
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
Prawo
dr Anna Kosińska
Lokalizacja pni pszczelich na tle regulacji prawa administracyjnego i prawa cywilnego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Prawo
dr hab. Anna Haładyj prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 30158 zweryfikowanych pozycji.