Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Disease as an obstacle in the exercise of public functions in international and national law [Choroba jako przeszkoda w sprawowaniu funkcji publicznych w prawie międzynarodowym i krajowym]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Prawo
dr Robert Tabaszewski
Rola i zadania samorządów zaufania publicznego w kontekście ochrony konstytucyjnie uznanych praw i wolności
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Prawo
dr Robert Tabaszewski
Prawo pacjenta europejskiego do bezpieczeństwo osobistego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Prawo
dr Robert Tabaszewski
Normatywna koherencja prawa i moralności
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Prawo
dr hab. Filip Ciepły
Uwagi w przedmiocie paradygmatu nauk prawnych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Prawo
dr hab. Filip Ciepły
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 1 czerwca 2017 r., I CSK 597/16
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Prawo
dr hab. Paweł Fajgielski prof. KUL
Skreślenie ucznia z listy uczniów a obowiązek szkolny
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Prawo
dr hab. Magdalena Pyter prof. KUL
Proces Quidama w świetle rzymskiego prawa
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
LiteraturoznawstwoPrawo
dr hab. Piotr Chlebowski
Respublica bene ordinata. Udział elit prawosławnych w życiu politycznym w Rzeczypospolitej w XV – XVIII w. (część I)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Prawo
dr hab. Leszek Ćwikła
Wkład naukowców KUL w rozwój kościelnego prawa karnego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
PrawoPrawo kanoniczne
Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk
Propozycje zmian w przepisach dotyczących ochrony zwierząt. Próba oceny z perspektywy teologii moralnej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologicznePrawo
Ks. dr Krzysztof Smykowski
Obowiązek informacyjny w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2018
Prawo
dr hab. Paweł Fajgielski prof. KUL
External Activities Undertaken by the EU in the Defence and Security Domain [Działania zewnętrzne Unii Europejskiej w sferze bezpieczeństwa i obrony]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Prawo
Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna prof. KUL
Prawo do lokalu a postępowanie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Prawo
dr hab. Grzegorz Wolak
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dziecko w rodzinie dawniej i dziś”, Chełm, 14 marca 2018 roku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
PrawoPrawo kanoniczne
dr Anna Słowikowska
Wyrok Sądu Administracyjnego z Dijon w sprawie stołówek szkolnych z dnia 28 sierpnia 2017 r.
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2018
Prawo
dr Michał Zawiślak
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, ustawa o ochronie danych osobowych: komentarz
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
Prawo
dr hab. Paweł Fajgielski prof. KUL
Nowości wydawnicze polskich kanonistów
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2018
PrawoPrawo kanoniczne
dr Anna Słowikowska
Z praktyki ochrony praw własności intelektualnej w szkole wyższej cz 3 Obrót prawny prawami autorskimi
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2018
Prawo
dr hab. Grzegorz Tylec prof. KUL
Dobra osobiste w działalności twórczej – czyli o tym gdzie nie sięga ochrona autorskich praw osobistych
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Prawo
dr hab. Grzegorz Tylec prof. KUL
Prawo do wynagrodzenia w prawie autorskim na tle stosunków majątkowych małżeńskich
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Prawo
dr hab. Grzegorz Tylec prof. KUL
Zadośćuczynienie za naruszenie dobra osobistego w postaci więzi rodzinnej. Uwagi na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Prawo
dr hab. Grzegorz Tylec prof. KUL
Teodor Dydyński i legenda Gaiusa
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Prawo
dr Bożena Czech-Jezierska
Usprawnienie postępowań administracyjnych po 1.6.2017r.
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Prawo
dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
Uwagi na temat kształcenia pracowników samorządowych w okresie II RP
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Prawo
dr Bożena Czech-Jezierska
Rozgraniczenie a postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia (rozważania na kanwie wybranych orzeczeń Sądu Najwyższego)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Prawo
dr hab. Grzegorz Wolak
Conscientious Objection of Medical Professionals according to Polish Law and the Encyclical Evangelium Vitae [Lekarski sprzeciw sumienia w świetle prawa polskiego i encykliki Evangelium Vitae ]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologicznePrawoPrawo kanoniczne
Ks. dr hab. Piotr Stanisz prof. KUL
Procedura wystąpień z Kościoła katolickiego w kontekście obowiązku aktualizacji danych osobowych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
PrawoPrawo kanoniczne
Ks. mgr Michał Czelny
Bezpieczeństwo drogowe jako element współtworzące bezpieczeństwo gospodarcze państwa. Przykład Polski
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Prawo
dr Dominik Tyrawa
Wina – prawo – kara. Prawne i psychopedagogiczne aspekty resocjalizacji penitencjarnej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
PedagogikaPrawoPsychologia
Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 31333 zweryfikowanych pozycji.